SecurityWorldMarket

28.01.2019

Kryptomining rammet i fjor 37 prosent av alle organisasjoner

Diagrammet viser de viktigste cyberangrepskategoriene på verdensbasis, og per region

Check Points sikkerhetsrapport for 2019 viser at 20 prosent av selskapene på global basis fortsatt blir utsatt for kryptomining. 33 prosent av selskapene ble rammet av mobil skadevare og fire prosent ble angrepet med løsepengevirus de 12 siste månedene.

Check Point Software Technologies Ltd. har publisert første del av sin sikkerhetsrapport for 2019. Rapporten retter søkelys mot de viktigste metodene hackere benytter for å angripe organisasjoner i hele verden, innen alle typer virksomheter. Her får sikkerhetspersonell og ledere nødvendig informasjon for å beskytte sine organisasjoner fra femtegenerasjons cyberangrep og trusler.

Den første delen av 2019 Security Report avdekker hovedtrendene og teknikkene identifisert av Check Points forskerteam i fjor. Dette er høydepunktene:

  • Kryptominere dominerte landskapet: Kryptominere utgjorde de fire vanligste formene for skadevare og sto for 37 prosent av globale angrep i 2018. Til tross for et fall i verdien av kryptovaluta, fortsetter 20 prosent av selskapene å rammes av krytomining-angrep på ukentlig basis. Kryptominers har også utviklet seg til å utnytte høyprofilerte sårbarheter og til å unngå sandbokser og andre sikkerhetsprodukter for å øke skaderaten.
  • Mobile enheter er bevegelige mål: 33 prosent av organisasjonene på verdensbasis ble berørt av mobil skadevare og de tre ledende variantene angrep Android OS. I 2018 opplevde vi flere eksempler på at skadevare var forhåndsinstallert på enheter og at applikasjoner tilgjengelig fra mobile nettbutikker faktisk var forkledd skadevare.
  • Multi-purpose botnett stod bak en rekke angrep: Botter var den tredje vanligste formen for skadevare og 18 prosent av organisasjonen ble angrepet av botter som benytter DDoS angrep og sprer andre former for skadevare. Botinfeksjoner stod for omtrent halvparten (49 %) av organisasjonene som opplevde DDoS angrep i 2018.
  • Mindre utpressing: I 2018 falt bruken av løsepengevirus drastisk og berørte kun 4 prosent av organisasjonene på verdensbasis.

Check Points 2019 Security Report er basert på etterretningsdata data fra Check Points ThreatCloud, det største samarbeidende nettverket for bekjempelse av cyberkriminalitet som leverer trusseldata og angrepstrender fra et globalt nettverk av trusselsensorer. Rapporten ser på de siste fremvoksende trendene i trussellandskapet, endringer i vektorene som ligger bak dataangrep, og angrep som berører stater og nasjoner. Den inneholder også ekspertanalyser fra Check Points egne analytikere, for å hjelpe organisasjoner å forstå og forberede seg på dagens og morgendagens komplekse trussellandskap.


Leverandører
Tilbake til toppen