SecurityWorldMarket

29.07.2021

ISO publiserer nye adgangs- og sikkerhetsstandarder

Vesentlige elementer i et moderne, inkluderende og bærekraftig samfunn, tilgjengelighet og sikkerhet i bygg-miljøer krever detaljert planlegging og organisering. Standarder som gir veiledning og hjelp til å legge til rette for dette er nylig publisert.

ISO 23234, bygninger og anleggsarbeid - Sikkerhet - Planlegging av sikkerhetstiltak i det bygde miljøet, detaljerte krav og anbefalinger for å hjelpe organisasjoner med å planlegge for å beskytte mot uønskede forsettlige handlinger. Det gir en godt strukturert mal for å identifisere deres behov og utvikle passende sikkerhetstiltak.

Dokumentet beskriver hvilke metoder og rutiner som må implementeres i forskjellige stadier av et bygg- eller anleggsarbeidsprosjekt, samt kompetansen som trengs for å oppnå et godt resultat.

ISO 21542, Bygningskonstruksjon - Tilgjengelighet og brukervennlighet for det bygde miljøet, spesifiserer en rekke krav og anbefalinger knyttet til utforming og konstruksjon av brukbarhet og tilgjengelighet til bygninger. Disse inkluderer tilgang til bygninger, sirkulasjon i bygninger, utgang fra bygninger under normale forhold og evakuering i tilfelle brann.

Nylig oppdatert kan denne reviderte versjonen tilbyr en forbedret dokumentstruktur for enklere bruk og gjennomføring samt ekstra informasjon om aspekter som vertikal sirkulasjon, akustikk og evakuering ved nødstilfeller.

ISO 23234 ble utviklet av ISOs tekniske komité ISO / TC 59, Bygninger og anleggsarbeid, og ISO 21542 av underutvalget SC 16, tilgjengelighet og brukervennlighet i det bygde miljøet. Deres sekretariater holdes av henholdsvis SN, ISOs medlem for Norge, og UNE, ISOs medlem for Spania.


Leverandører
Tilbake til toppen