SecurityWorldMarket

30.05.2023

Intelligent videoovervåking - langt fra sitt fulle potensial

Intelligent video er et teknikkområde hvor merverdiskapende sikkerhetsmuligheter har blitt framhevet lenge.

Teknikkutviklingen innen intelligent video har kommet langt, men det finnes mer å hente, i alle fall om man skal tro på bransjeekspertene som i forbindelse med Sectech på Lillestrøm 8 mars medvirket i en paneldebatt med tittelen «Kan vi stole på intelligent videoovervåkning».

Det er fra den diskusjonen vi har hentet kommentarene til denne artikkelen.

Utviklingen av teknikkløsninger med intelligent analyseprogramvare går fort og har også slått rot i sikkerhetsbransjen. Spesielt når det gjelder intelligent videoovervåking.

– Det er en rekke ulike muligheter koblet til intelligent video. Fall-deteksjon er ett eksempel, men også muligheten til å lese av containere på en oppstillingsplass, så det er altså mer enn sikkerhet, mener Ulf Holmström, Solution Engineer hos Milestone Systems.

Forventningene justeres
John Ørnebjerg, forretningsutvikler i Bosch Security, er ikke sen med å legge til gjeldende utviklingen.

– Den har kommet veldig langt. Det er mer enn bare lagring i dag. Vi kan koble til umiddelbar kontakt og handling til kameraenes intelligens.

Samtidig skjer ikke utviklingen i et vakuum. Kundene og brukerne venner seg fort og justerer dermed sine forventninger.

– Det er vanskelig å svare på spørsmålet om det har kommet langt. Jeg ser at kundenes ønsker hele tiden justeres, understreker Øystein Hjell, Key Account Manager hos Axis Communications i Norge.

Lovverket hemmer
Kundens til tider urealistiske forventninger og forhåpninger er noe leverandørene møter på daglig basis, og som kan minimeres ved hjelp av tett dialog og velutviklede kunderelasjoner. Vanskeligere er det med lovverket som ikke henger med i utviklingstakten, noe som skaper en kilde til usikkerhet, ifølge Ulf Holmström ved Milestone Systems.

– Teknologien går raskere enn loven, sier han.

Intelligent video i kort summert
Intelligent video er et teknologiområde hvor verdiøkende sikkerhetsmuligheter har blitt fremhevet lenge. I dag har datakapasiteten innhentet det målbildet, ikke minst knyttet til utviklingen av avanserte algoritmer og maskinlæringsteknikker. Dette kan muliggjøre en rekke forskjellige muligheter, for eksempel:

  • Bevegelsesanalyse, hvor den intelligente kameraovervåkingen kan brukes til å oppdage bevegelser og atferd som avviker fra forhåndsspesifiserte normale mønstre og varsle om potensielle trusler eller farer.
  • Objektgjenkjenning, hvor teknologien kan brukes til å identifisere og spore gjenstander og kjøretøy, noe som kan være nyttig for å overvåke trafikkflyten eller søke etter uønskede, tapte eller stjålne gjenstander.
  • Automatiske alarmer, ved bruk av intelligent kameraovervåking, kan systemet automatisk signalisere til en operatør, en mobiltelefon eller en datamaskin dersom en bestemt hendelse inntreffer.

Mange merverdier
Men intelligent video kan også skjære rett inn i kundenes kjernevirksomhet, i form av forbedrede forretningsprosesser. Kameraovervåking kan brukes til å overvåke og analysere arbeidsflyt i et produksjonsanlegg eller en arbeidsplass, for å identifisere ulike former for treghet og dermed forbedre produktiviteten.

Identifikasjon av ansikter er et bruksområde som har utviklet seg sterkt de siste årene. Her handler det om å kunne identifisere personer som går inn på et bestemt sted og varsle sikkerhetspersonalet dersom det er personer som ikke burde være der. Men fremfor alt har vi sett en utvikling mot ansiktsgjenkjenning som en metode for tilgangskontroll. Så langt har denne teknologien en svært begrenset utbredelse i Skandinavia da dette dreier seg om biometrisk databehandling som er underlagt strenge regler.

Kundene spør ikke etter det
Det ser ut til at sluttkundenes forventninger til intelligent videoovervåking er svært varierende i dag. På den ene siden er det de som har urealistiske forhåpninger, og på den andre siden er det sluttkunder som er fullstendig uinteressert i denne teknologien, ifølge Ola Hedman, Senior Director fot Global Product Management i Securitas Technology.

– En utfordring i dag er at kundene har færre sikkerhetsmedarbeidere som kan følge med på utviklingen av sikkerhetsteknologi. Det øker ansvaret til bransjen, både når det gjelder å informere om utviklingen og etablere rimelige forventninger, sier han.

– Det er synd fordi den intelligent video er et område som skal hjelpe kundene med å redusere prosentandelen falske alarmer. I tillegg ser vi også at intelligente kameraer kan løse problemer som før krevde betydelig mer avansert og kostbart utstyr.

Drivende vertikaler
Hvilke er så sektorene og kundene som kan tenkes å lede utviklingen rundt intelligent video? Panelet kunne ikke umiddelbart gi et klart svar på det spørsmålet, men panelet var enige om at ulike industrielle applikasjoner vil være «early adopters» av intelligent video.

Detaljhandel ble også fremhevet av John Ørnebjerg som en ledende utviklingsindustri.

– Detaljhandel er et annet slikt område. For eksempel knyttet til deres sentrale behov for «konverteringsgrad».

Hemmes av lovverket
Ingen enkelt aktør har nøkkelen til å sette sammen et fungerende system rundt intelligent video. I stedet er det en rekke faktorer som må samarbeide for å få verdi av systemet. Å komme i gang med teknologien er nok det enkleste i dag. Panelet sa at i dag kan en kunde enkelt komme i gang med intelligent video. Å oppfylle lovkravene blir sett på som den store utfordringen – eller som Ola Edman fra Securitas Technology uttrykker det.

– Teknologiens muligheter ligger ofte i brede bruksområder, men loven krever definerte og konkrete formål. Her ligger en stor utfordring for å samle samspillet mellom leverandør, kunde og lovverk.Leverandører
Tilbake til toppen