SecurityWorldMarket

21.03.2022

Informasjon om brannsikkerhet på ukrainsk

Et stort antall ukrainere er drevet på flukt fra sine hjem, og flere tusen er ventet til Norge. Viktig informasjon om brannsikkerhet er nå gjort tilgjengelig på ukrainsk.

Mange åpner hjemmene sine og kommuner i hele Norge forbereder seg nå på å ta imot ukrainske flyktninger. Med ulike bakgrunner og sikkerhetskulturer er det viktig at nødvendig informasjon gjøres tilgjengelig på flere språk. Brannvernforeningen har nå oversatt grunnleggende informasjonsmateriell om brannsikkerhet til ukrainsk.

«Brannsikker bolig» er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet. Brosjyren kan fritt brukes til informasjon, opplæring og undervisning. Denne er tilgjengelig på nærmere 40 språk, nå også inkludert ukrainsk.

I tillegg er Ladevettreglene, som ble lansert i forbindelse med Brannvernuka 2021, også oversatt til ukrainsk.

Brannsikkerhet skal ivaretas ved midlertidig innkvartering

I et brev til landets brannvesen understreker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viktigheten av å ivareta tilstrekkelig brannsikkerhet. DSB oppfordrer alle landets brann- og redningsvesen til å vurdere behovet for registrering av nyetablerte mottak/bygninger med innkvartering som særskilt brannobjekt, og å føre tilsyn i den utstrekning som er nødvendig for å sikre at eiere og brukere ivaretar sine forpliktelser.Leverandører
Tilbake til toppen