SecurityWorldMarket

18.11.2022

Identiteter er kjernen i smarte sikre bygg

Smarte bygg vokser frem for å kunne betjene krevende effektivitetsbehov for bedre økonomi og bærekraft. For at de skal fungere, kreves sikre identiteter. Derfor er det naturlig at bedrifter innen ID-håndtering og adgangskontroll er tett på markedet for smarte bygg.

Her er en refleksjon fra AR Medias utgiver, Lennart Alexandrie.

Investeringer i smarte bygg er drevet av effektivitetsmål, både ut ifra et økonomisk og et bærekraftperspektiv.

Her er det store energi- og administrasjonsbesparelser å gjøre. Nettopp administrasjonsfordelene er noe som sterkt driver veksten for bedrifter innen ID-håndtering og adgangskontroll. Behovet for å ha kontroll over enkeltpersoners identitet på en enkel måte, for å kunne tillate eller nekte tilgang til en bygning, bør være bare noen få tastetrykk unna.

Tildeling, sperring og forespørsel om nøkler skal være raskt, enkelt og sikkert uavhengig av hvor aktuell personal befinner seg. Den tilkoblede verden tilbyr nettopp dette.

Ny atferd
Sikre identiteter er dermed en nøkkelfaktor når det gjelder å sikre det smarte bygget. Derfor er det et stort marked her for bedrifter i sikkerhetsbransjen. Pandemien har definitivt påvirket eller fremskyndet utviklingen i effektiv utnyttelse av eiendom. Dette gjelder spesielt kontorer, som i mange bedrifter er tilrettelagt og dimensjonert for betydelig flere enn de som er der samtidig. Personalet ønsker og får nå jobbe hjemmefra, ofte flere dager i uken.

Eiendomsoptimalisering
Kommersielle eiendommer deles av personer med både permanente og midlertidige tillatelser. Tillatelsene gjelder ofte bare for bestemte områder og bestemte tider. I de fremvoksende smarte næringseiendommene vil den effektive utnyttelsen helt sikkert øke betydelig. Plassene skal i enda større grad deles både av fast ansatte som ikke har faste arbeidsplasser og midlertidige gjester som trenger kontor eller møterom for dagen eller uken. Eller hvorfor ikke tilgangsrettigheter til treningsstudio, badstue eller restauranter i eiendommen.

Etterspørselen etter bookingtjenester vil eksplodere og dermed skape nye muligheter for sikkerhetsbransjens aktører innen ID og adgangskontroll. Med stadig mer komplekse smarte bygg kreves sikker, effektiv og fleksibel kontroll og administrasjon av eiendommens identiteter og autorisasjoner.

Bransjen behøves
Sikkerhetsbransjens leverandører kan – med sine løsninger – bidra til både økt fysisk sikkerhet og beskyttelse av data og i tillegg bidra til en rekke andre ting som beleggsstyring, som fører til en mer effektiv og bærekraftig bruk av eiendommer. De er derfor en åpenbar del av økosystemet for smarte bygg.

– Lennart AlexandrieLeverandører
Tilbake til toppen