SecurityWorldMarket

27.03.2024

I Malmø skal droner være de første på ulykkesstedet

Ved nødanrop kan vakthavende aktivere dronene. De er fjernstyrt fra politiets kameraovervåkingssenter og kan nå det meste av Malmø på få minutter.

Svensk politi blir det første i Europa som tester et system der droner sendes til alarmer med høyeste prioritet for å gi et raskt situasjonsbilde ved alvorlige forbrytelser eller større ulykker.

Droner er et effektivt verktøy for politiet for å få et situasjonsbilde av et område for å forebygge eller bekjempe alvorlig kriminalitet. I dag må en pilot ut til gjerningsstedet eller ulykkesstedet før dronen kan sendes i luften og registrere hva som skjer på bakken.

I et nasjonalt pilotprosjekt som skal prøves ut i skyteplagede Malmø i år, plasseres droner i stedet på et sentralt plassert tak i byen. Ved nødanrop kan vaktmesteren gi ordre om å aktivere dronene. De er fjernstyrt fra politiets kameraovervåkingssenter og på få minutter kan de nå det meste av Malmø.

– Vi vinner mye tid fordi dronen kan være raskere på stedet enn en vanlig patruljebil. Det vi ser gjennom dronens kameralinse lar oss ta bedre beslutninger, for eksempel hvor mange ressurser vi skal sende til åstedet. Det blir også lettere å følge en gjerningspersons rømningsvei og avskrive personer som ikke er interessante i sammenhengen, sier Jimmy Lindin, leder for seksjon for kameraovervåking og analyse i politiregion Sør.

Dronene skal primært være et verktøy i arbeidet mot dødelig vold og settes inn når skyting eller eksplosjon har funnet sted. Selv ved en storulykke vil dronene kunne hjelpe både redningstjeneste, ambulanse og politi med å sette inn en ressurs som er riktig dimensjonert.

– I visse situasjoner er hvert minutt verdifullt. Droner som førstehjelp kan bidra til å redde liv og vil øke sikkerheten til innbyggerne, sier Jimmy Lindin.

Droner som «first responders» testes og evalueres som et pilotprosjekt i Malmø i løpet av 2024.Leverandører
Tilbake til toppen