SecurityWorldMarket

02.01.2024

I 2024 skal hele landet øve på digital sikkerhet

Et nytt samarbeid skal forberede norske bedrifter på digitale trusler i 2024. Fra venstre: Birgitte Engebretsen (Telenor Norge), Tommy Bjørnsen (DNV), Liv Dingsør (Digital Norway), Harald Serck-Hanssen (DNB), Kristian Enger (NHO)

NHO, DNB, DNV og Telenor er med på laget med ekstra kraft når Digital Norway lanserer nasjonal kampanje om digital sikkerhet.

Det handler ikke om hvis, men om når man blir angrepet. Det høres dramatisk ut, men slik er altså det digitale trusselbildet for norske virksomheter i dag.

Hver eneste uke utsettes norske bedrifter og organisasjoner for hundrevis av cyberangrep. Men ifølge en fersk NHO-undersøkelse oppgir kun én av fire nordmenn at de har mottatt organisert opplæring de siste årene.

– I vår aktive dialog med næringslivet observerer vi dessverre det alle tallene viser. Det er en manglende bevissthet knyttet til digital sikkerhet. Nå må vi slutte å bare snakke om dette år etter år. Vi må innse at ønsket endring innebærer å faktisk gjøre noe, sier Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

Sammen med NHO, DNB, DNV og Telenor lanserer derfor Digital Norway den nasjonale kampanjen «Hele Norge øver»:

Med en landsomfattende turné bestående av fysiske sikkerhetsøvelser, skal over 1000 små og mellomstore bedrifter få kjenne på kroppen hvordan det er å bli angrepet – og hva de må ha på plass dersom uhellet er ute.

– Med NHO, DNB, DNV og Telenor med på laget, samler vi næringslivet i regionene. Disse fire er sentrale kulturbyggere for cybersikkerhet. Når vi nå setter kraft på å øke bevisstheten i hele Norge, er det med uvurderlige fagmiljø og mobiliseringsmuskler i ryggen, legger Dingsør til.

– Bekymringsfullt at økt risiko ikke har ført til mer organisert opplæring
Kristian Enger, direktør for strategi, utvikling og virksomhetsstyring i NHO, mener dette samarbeidet er et viktig signal om at cybersikkerhet også kommer til å prege norske virksomheter i 2024:

– Ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for flere, viser vi at vi tar trusselbildet på alvor. Vi skal gi norske bedrifter konkret og praktisk støtte som hjelper dem i gang med et sikkerhetsarbeid ingen kan skulke unna, sier han.

Undersøkelsen blant NHOs medlemsbedrifter viser at norske arbeidstakere er mindre bekymret for digitale trusler enn før. Sett i lys av disse funnene, er det særlig urovekkende at den stadig økende risikoen for digitale angrep ikke har ført til mer organisert opplæring, sier Enger:

– Nettopp derfor er det så viktig at Digital Norway satser på kunnskap om digital sikkerhet. Ikke bare blant teknologiledere og hos store virksomheter, men hos alle. Dette er en gavepakke til norske bedrifter.

– Kompetanse og kontinuerlig læring er essensielt for å stå imot cybertrusler. Våre undersøkelser viser at dette er et kritisk område, og dagens trusselbilde tilsier at mange virksomheter må øve mer. Som partner i «Hele Norge øver» ønsker vi å sette fokus på viktigheten av sikkerhetskultur og beredskap i hele verdikjeden, og på den måten bidra til å gjøre norske virksomheter mer digitalt robuste, sier Tommy Bjørnsen, norgessjef i DNV.

– Gode rutiner for cybersikkerhet handler ikke bare om teknologi. Sikkerhet er et lederansvar. Sikkerhet- og trusselforståelse må være en integrert del av risikostyring og kompetansebygging i hele organisasjonen. Man må bygge en sikkerhetskultur gjennom hele organisasjonen, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Hun påpeker hvordan trusselbildet er i kontinuerlig utvikling, noe som også gjør at sikkerhet må jobbes med kontinuerlig.

– Norges digitale motstandskraft er ikke bedre enn vårt svakeste ledd. Nettopp derfor er det så viktig at flere får tilgang til gode kurs og praktisk opplæring, slik som «Hele Norge øver», sier Engebretsen.

 

– Kilde: DigitalNorwayLeverandører
Tilbake til toppen