SecurityWorldMarket

22.12.2022

Hafslund og Eidsiva investerer i Birdsview

Foto: Birdsview

Hafslund og Eidsiva investerer i Birdsview AS, en teknologibedrift som utvikler smarte løsninger for overvåking og vedlikehold av kritisk infrastruktur, som strøm- og telefonmaster.

Behovet for vedlikehold av kritisk infrastruktur øker hvert år, og anslås å være over 3000 milliarder kroner bare i Norge. Etterspørselen etter aktører som kan bidra til å forbedre og effektivisere forvaltningen av våre samfunns enorme verdier basert på ny teknologi, er derfor stor.

Selskapet Birdsview har ambisjoner å levere praktiske, presise og pålitelige verktøy for tilstandsvurdering av infrastruktur, som er svært kostbart å erstatte. Nå får selskapet støtte fra Hafslund og Eidsiva, samt flere tunge aktører fra kraftbransjen.

– Behovet for å utnytte ressursene og infrastrukturen så lenge og så sikkert som mulig, blir stadig viktigere i samfunnet vårt. Birdsviews teknologi muliggjør nettopp dette gjennom digitale inspeksjonsverktøy og vedlikeholdssystemer, sier Olav Skogen, grunder og daglig leder i Birdsview.

Lanserer produkt for strømstolper i tre
Birdsview vil nå kommersialisere sitt første produkt, som er en radarmåler for å overvåke råte i strøm- og telefonmaster i tre. Ved bruk av en radarmåler og Birdsviews analyseplattform kan nettselskap og andre feltarbeidere enkelt overvåke råteutvikling i egne master.

– Vi er imponert over hvor langt Birdsview har kommet i å ta i bruk ny teknologi for å løse et problem som er svært relevant for mange nettselskap og infrastruktureiere. Dette er et spennende marked og teknologien til Birdsview har betydelig potensial for kostnadsreduksjon for infrastruktur vi eier og forvalter gjennom vår nettvirksomhet i Elvia, sier Kim Solesvik, som leder venture-investeringer på vegne av Hafslund og Eidsiva.

Andre geografiske markeder og sektorer vil utforskes i den naturlige videreutviklingen av Birdsviews produkter.

– Det er helt klart en ambisjon om å overføre vår læring og erfaring fra tremaster til andre typer materialer og infrastruktur. Vi har nå fullt fokus på å levere på vår visjon om å bidra til forbedret utnyttelse av samfunnets verdier, og er veldig fornøyd for å ha med nye eiere og frisk kapital på reisen, sier Skogen.Leverandører
Tilbake til toppen