SecurityWorldMarket

13.05.2024

Global perimetersikkerhet over 114 mrd USD innen 2029

Den globale markedsstørrelsen for Perimeter Security anslås å vokse fra USD 81,4 milliarder i 2024 til USD 114,2 milliarder innen 2029, med CAGR på 7,0 % i løpet av prognoseperioden, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Marketsandmarkets.

Funnene viser at perimetersikkerhetsmarkedet primært er drevet av økende sikkerhetsbekymringer fra terrorisme, kriminelle aktiviteter og ulovlig immigrasjon. Teknologiske fremskritt innen overvåking og deteksjon, som intelligent videoanalyse og biometriske systemer, og behovet for å sikre kritisk infrastruktur i nøkkelsektorer er betydelige bidragsytere. Regulatoriske krav og integrering av AI- og ML-teknologier øker også markedet, og forbedrer systemets tilpasningsevne og effektivitet.

Nøkkeldrivere
Ytterligere ser markedet for perimetersikkerhet muligheter i å utvikle smarte byer, urbanisering og økende integrasjon av IoT-enheter, som forbedrer overvåkingsevnen. Muligheter i offentlig-private partnerskap og innovasjoner innen trådløs teknologi og dataanalyse forbedrer systemets skalerbarhet og effektivitet ytterligere, noe som gir næring til markedsekspansjon, som spiller en avgjørende rolle i å stimulere veksten av perimetersikkerhetsmarkedet.

Sterk vekst for perimeter inntrengningsdeteksjons-systemer eller PIDS
På grunn av flere nøkkelfaktorer forventes PIDS-segmentet å ha den høyeste CAGR (Compound Annual Growth Rate) i perimetersikkerhetsmarkedet i løpet av prognoseperioden. For det første gjør den økende utbredelsen av sofistikerte sikkerhetstrusler og behovet for avanserte sikkerhetstiltak PIDS avgjørende for tidlig oppdagelse og respons. PIDS-teknologier, som inkluderer sensorer og overvåkingsutstyr som oppdager uautoriserte tilgangsforsøk, blir mer avanserte med integrasjonen av AI og maskinlæring. Disse forbedringene forbedrer nøyaktigheten og hastigheten på trusseldeteksjon, reduserer falske positiver og muliggjør raskere responstider. Veksten av kritiske infrastrukturprosjekter over hele verden, som energinett, transportknutepunkter og datasentre, nødvendiggjør robuste sikkerhetsløsninger som forebyggende identifiserer og reduserer potensielle brudd. Disse anleggene står ofte overfor en høyere sikkerhetsrisiko, så etterspørselen etter effektiv PIDS er solid. Dessuten utvider teknologiske fremskritt innen PIDS, som integrering av IoT-enheter og trådløs teknologi, deres evner og applikasjoner, noe som gjør dem mer allsidige og praktiske i ulike miljøer, fra urbane sentre til avsidesliggende steder. Disse faktorene bidrar samlet til den økende adopsjonen og veksten av PIDS.

Kommersiell sektor gir flest muligheter
Den kommersielle sluttbrukersektoren anslås å ha den største markedsstørrelsen i perimetersikkerhetsmarkedet på grunn av flere faktorer. For det første står kommersielle eiendommer, inkludert handelssentre, kontorbygg og varehus, overfor ulike sikkerhetstrusler som krever robuste overvåkings- og adgangskontrollsystemer. Veksten av urbane områder og den økende verdien av kommersielle eiendeler nødvendiggjør også avanserte sikkerhetstiltak for å beskytte mot tyveri, hærverk og uautorisert tilgang.

I tillegg øker utvidelsen av detaljhandelen og fremveksten av utviklinger med blandet bruk som kombinerer detaljhandel, boliger og kontorlokaler kompleksiteten i sikkerhetsbehovene, og driver etterspørselen etter omfattende sikkerhetsløsninger. I tillegg tar bedrifter i økende grad i bruk IoT-enheter og integrerer dem i sikkerhetssystemene sine, noe som driver veksten av perimetersikkerhetsmarkedet i den kommersielle sektoren ytterligere. Det kompletteres videre av strenge regulatoriske og overholdelseskrav, som gir bedrifter mandat til å investere i tilstrekkelige sikkerhetssystemer for å redusere risiko og unngå potensielle forpliktelser.

Asia Pacific drevet av økende økonomisk utvikling
Asia-Stillehavsregionen forventes å oppleve den høyeste CAGR i perimetersikkerhetsmarkedet, drevet av rask urbanisering, industriell vekst og infrastrukturutvikling på tvers av land inkludert Kina, India og Japan. Asia-Stillehavsregionen er vitne til betydelige investeringer i innovative byprosjekter og kritisk infrastruktur, noe som krever avanserte sikkerhetstiltak. Den økende økonomiske utviklingen fører også til økte sikkerhetsbehov for å beskytte kommersielle, industrielle og boligområder. Regionens økende teknologiske bruk, inkludert integrering av IoT og AI i sikkerhetssystemer, øker etterspørselen ytterligere. Dessuten bidrar Asia Pacifics fokus på å forbedre offentlige sikkerhetsstandarder som svar på økende kriminalitetsrater og terrortrusler til den robuste veksten av perimetersikkerhetsmarkedet.

Navngitte markedsaktører
Noen av hovedaktørene som dekkes i forskningen inkluderer, Honeywell, Dahua Technology, Bosch Security Systems, Hikvision, Axis Communications, Senstar, Pelco, Raytheon, Teledyne Flir, Thales, Johnson Controls, Fiber Sensys, Ameristar Perimeter Security, Optex, Panasonic, Southwest Microwave, Avigilon, Advanced Perimeter Systems, Cias, Gallagher, Ingersoll Rand, Infinova, Rbtec Perimeter Systems, Sorhea, Puretch, Sighlogix, Scylia, Veesion, Pivotchain, Prisma Photonics, Openpath, Density, Barrier1 Systems, Alcatraz AI og Kisi.Leverandører
Tilbake til toppen