SecurityWorldMarket

08.11.2018

GK Sikkerhet sikrer Basefarm

Foto: Basefarm

Landet viktig kontrakt ved stort datasenter med svært høye krav til moderne og driftssikre løsninger.

– Det er med stolthet og en god porsjon ydmykhet at GK Sikkerhet er blitt valgt som leverandør og partner for Basefarms omfattende sikkerhetstekniske installasjoner i datasentrene OSL3 og OSL5 i Oslo, sier administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet.

Leveransen beskrives som omfattende og spennende.

– Vi skal levere fremtidsrettede og innovative løsninger for en kunde med høye krav og store ambisjoner, forteller Dahle.

Datasentrene til Basefarm håndterer blant annet sensitive og driftskritiske data for store kunder, og setter svært høye krav til sikkerhet ved sine lokasjoner. Etter en uavhengig gjennomgang og kvalifisering av leverandører, stod GK Sikkerhet igjen som best kvalifiserte leverandør.

– Anskaffelsesprosessen har vært grundig og svært god og vi har virkelig fått utøvd vår profesjon som sikkerhetsrådgiver, der svært mange aspekter inngår. Inngåelsen av det langsiktige samarbeidet med Basefarm blir svært viktig for GK Sikkerhet og GK Gruppens videre satsing inn mot datasentre, påpeker Dahle.

I kvalifiseringsprosessen så Basefarm blant annet på faktorer som kunnskap, kapasitet, løsningsforslag, tolkning av krav og behov, og tillit til gjennomføringsevne uten behov for tett oppfølging fra Basefarms side.

– Basefarm ser frem til å jobbe med GK Sikkerhet rundt sikkerhetsløsninger for våre datasentre. Gjennom anbudsprosessen har de vist seg frem som en kompetent og fremoverlent leverandør, og vi gleder oss til å det videre samarbeidet, sier Robert Baumann, marketing manager i Basfarm.


Leverandører
Tilbake til toppen