SecurityWorldMarket

30.10.2018

GK Sikkerhet ekspanderer

Svein H Dale

GK Sikkerhet er i vekst, og etablerer ved tre nye lokasjoner.

GK Sikkerhet har siden etableringen i 2017 hatt Ryenstubben 12 som eneste adresse. Selv om man fra Oslo har bistått kunder langt utenfor hovedstadens grenser, etableres det nå nye GK Sikkerhet-avdelinger på tre nye lokasjoner.

– I kraft av inngåtte avtaler, gode forretningsmuligheter på tvers av GK-fag, samt nyansatt personell med høy kompetanse og bred lokalkunnskap, har vi nå gleden av å kunne etablere oss på Hamar, Drammen og Trondheim, forteller administrerende direktør Svein H. Dahle i GK Sikkerhet.

Tidsskjema for nyetableringen:

  • Hamar fra og med desember 2018 med 1 prosjektingeniør og 1 sikkerhetstekniker
  • Drammen fra og med januar 2019 med salgsfokusert avdelingsleder
  • Trondheim fra og med januar 2019 med 1 prosjektingeniør

Avdelingene vil få kontorplass samlokalisert med eksisterende GK-kontorer.

– Vi ser frem til å komme i gang ved disse stedene, og ikke minst få på plass et godt samarbeid og utnytte mulighetene mellom GK-fagene, sier Dahle.


Leverandører
Tilbake til toppen