SecurityWorldMarket

22.03.2024

Garda Sikring Group kjøper Perimeter Protection Groups nordiske aktiviteter

Garda Sikring Group har inngått en avtale om å kjøpe GPP Perimeter Protection, den nordiske virksomheten til Perimeter Protection Group, som er en ledende leverandør av sertifiserte perimetersikkerhetsløsninger. Med oppkjøpet får Garda Sikring Group tilgang til en attraktiv produktportefølje og tilført sterk kompetanse innen kjøretøybarrierer. Samtidig blir ansatte i GPP Perimeter Protection en del av en sterk og veletablert nordisk organisasjon.

– Vi er utrolig glade for at GPP Perimeter Protection, sammen med deres kompetente ansatte, vil bli en del av Garda Security-familien. Etterspørselen etter høysikkerhetsløsninger øker over hele verden, og med oppkjøpet av GPP Perimeter Protection kan vi nå tilby et bredere rekke sertifiserte kjøretøybarrierer og dermed ytterligere styrke vårt tilbud innen høy sikkerhet.Samtidig får GPPs kunder nå en totalleverandør som kan ivareta alle deres behov innen perimetersikkerhet, teknisk sikkerhet samt service og vedlikehold, sier Konsernsjef Jon Ola Stokke fra Garda Security Group.

Grunnlagt i 1951, er Perimeter Protection Group i dag en av verdens ledende leverandører av kjøretøybarrierer. Den nordiske driften av PPG, GPP Perimeter Protection, har en sterk arv og flere tiår med erfaring innen perimetersikkerhet. Den nordiske organisasjonen sysselsetter i dag 44 ansatte i Sverige, Danmark og Finland. PPGs virksomhet utenfor Norden, inkludert produksjonsanlegg i Tyskland og Storbritannia, forblir upåvirket og er ikke en del av transaksjonen.

– Vi er glade for at GPP Perimeter Protection vil bli en del av Garda Sikring Group. Det er en god match, hvor vi deler de samme sterke verdiene som Garda Sikring Group, og den enkelte kundes behov er alltid i fokus for vår virksomhet.Garda Sikring Group vil bli vår distributør av PPG-produkter i Norden, og vi ser frem til å bruke vår samlede kompetanse til å videreutvikle PPG-produktporteføljen, uttaler Caroline Talsma, PPG Group CFO og CEO i GPP Perimeter Protection.

Overtakelsen av GPPs virksomhet i Sverige er nå endelig godkjent. Gjennomføringen av kjøpet av GPPs aktiviteter i Danmark og Finland venter fortsatt på FDI-godkjenning. Vi jobber kontinuerlig sammen med relevante myndigheter for å oppfylle alle lovkrav. Overtakelsen i Danmark og Finland vil fortsette så snart godkjenningen er på plass.Leverandører
Tilbake til toppen