SecurityWorldMarket

28.03.2022

Gantner – Ny Premium Teknologi Partner

Gantner Electronic ønskes velkommen som en ny Premium Technology Partner i WinGuard-fellesskapet. Advancis Technology Partner Program ble etablert for å fremme dyp integrasjon av systemer fra internasjonalt ledende produsenter i WinGuard.

Mer enn 470 grensesnitt til systemer fra ulike produsenter tilbyr i dag størst mulig fleksibilitet for valg eller oppdatering av delsystemer (brann-/innbruddsalarmsystem, video, tilgang osv.). Ytelsesspekteret til de respektive systemene er alltid fullt integrert i det leverandørnøytrale PSIM-systemet WinGuard.

Ved det innovative kommunikasjonsgrensesnittet GAT ACE 7000 fra Gantner er forbindelsen mellom adgangskontrollterminaler og administrasjonsprogramvare etablert og fullt integrert i WinGuard. Dermed er adgangskontroll og tidsregistrering helhetlig representert i den operative sikkerhetsorganisasjonen. Avhengig av hvilken leserenhet som brukes, kan forskjellige typer databærere brukes som kontaktløse merker (RFID) eller magnetiske og infrarøde kort.

– Vi ser veldig frem til det tette samarbeidet med Gantner, sier Christian Jourdan, Strategic Alliances Manager i Advancis.

– Administrasjonen av autorisasjoner og evaluering av bevegelsesdata forblir enkel og intuitiv på grunn av integreringen i WinGuard. Ved alarm utløses forhåndsdefinerte handlinger automatisk og alarmhåndteringen er perfekt organisert og dokumentert.



Leverandører
Tilbake til toppen