SecurityWorldMarket

18.09.2023

Fysiske sikkerhetshendelser kostet selskaper 1000 mrd. USD i 2022

I følge den første verdenssikkerhetsrapporten noensinne tapte store, globale selskaper til sammen 1000 milliarder dollar i inntekter i 2022 på grunn av fysiske sikkerhetshendelser. Økonomisk uro forventes å være den største sikkerhetspåvirkende faren de neste 12 månedene, en betydelig økning fra året før.

Rapporten fant også at selskaper forventer en økning i trusler og farer som sosial uro, klimaendringer, svindel og tyveri. Som et resultat er budsjetter for fysisk sikkerhet spådd å øke betydelig for å holde mennesker, eiendom og eiendeler trygge. Sikkerhetsledere har til hensikt å fokusere investeringer på avansert teknologi og gi sikkerhetseksperter ytterligere ferdigheter og opplæring.

Svindel – bedrag ment å resultere i gevinst – vil trolig være den største eksterne trusselen det kommende året. Lekkasje av sensitiv informasjon er spådd å være den største interne trusselen. Farene fra hackere, demonstranter, spioner og økonomiske kriminelle forventes å øke.

På oppdrag fra Allied Universal, verdens ledende leverandør av sikkerhets- og fasilitetstjenester, og dens internasjonale virksomhet, G4S, dokumenterer World Security Report meninger fra 1 775 sjefssikkerhetsoffiserer (CSO) eller de i tilsvarende stillinger fra 30 land. Arbeidet for store, globale selskaper med en samlet årlig omsetning på mer enn 20 billioner dollar – en fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt, var CSO-deltakelsen uavhengig og anonym.

– Som verdens ledende sikkerhetsselskap har vi bestilt denne rapporten til fordel for hele bransjen og selskapene vi beskytter. Det kommer på et tidspunkt da organisasjoner over hele verden i økende grad navigerer etter mer komplekse sikkerhetsfarer og -trusler. Forskningen viser at innvirkningen av sikkerhetstrusler på organisasjoner er flerdimensjonal – fra avbrudd i produktiviteten til tap av kunder, til den potensielt svimlende økonomiske konsekvensen, sier Steve Jones, Allied Universals globale styreleder og administrerende direktør.

Én av fire (25 %) selskaper rapporterte et fall av selskapsverdien etter en ekstern eller intern sikkerhetshendelse i løpet av de siste 12 månedene.

I tillegg til CSOer, undersøkte rapporten også 200 globale institusjonelle investorer for å forstå virkningen av sikkerhetshendelser på verdien av børsnoterte selskaper. Investorer estimerte et gjennomsnittlig fall på 29 % i aksjekursen i kjølvannet av en betydelig intern eller ekstern sikkerhetshendelse de siste 12 månedene.

– Globale virksomheter står overfor økte sikkerhetstrusler; et stramt arbeidsmarked globalt; og raskt skiftende teknologi som byr på nye risikoer og krever annen kompetanse. I tillegg sliter hovedstyret med å balansere fysisk sikkerhet og cybersikkerhet sammen med andre prioriteringer. World Security Report hjelper hele vår industri og det bredere næringslivet bedre å forstå og operere i det utfordrende, globale og raskt bevegelige sikkerhetslandskapet, sier Ashley Almanza, administrerende styreleder i G4S, Allied Universals internasjonale virksomhet.

Nøkkelfunn fra World Security Report:

Funn av sikkerhetstrusler og hendelser

 • Økonomisk uro ble rapportert av 47 % som den største sikkerhetspåvirkende faren de neste 12 månedene – opp fra 39 % året før.
 • Klimaendringer er på vei oppover og de nest mest angående farene, med 38 % sier at de kan bli påvirket i løpet av det neste året. Dette ble fulgt av sosial uro (35 %), avbrudd i energiforsyningen (33 %) og krig eller politisk ustabilitet (32 %).
 • Lekkasje av sensitiv informasjon forventes å være den største interne trusselen i løpet av de neste 12 månedene ifølge 36 % av respondentene.
 • Misbruk av bedriftens ressurser eller data var den vanligste interne hendelsen, med 35 % av bedriftene som har opplevd dette allerede i løpet av de siste 12 månedene.
 • Svindel forventes å være den største eksterne trusselen det neste året, spådd av 25 % av CSO-ene.
 • Svindel og nettfisking og sosial manipulering var de vanligste eksterne sikkerhetshendelsene de siste 12 månedene (23 %).
 • Trusselen fra to grupper, undergravere, hackere, demonstranter eller spioner og økonomiske kriminelle, vil sannsynligvis øke, med 50 % og 49 % av de spurte som spår at de vil bli påvirket av disse gruppene, begge opp fra 39 % det siste året.

Sikkerhetsbudsjetter

 • Sikkerhetsbudsjetter representerte omtrent 660 milliarder dollar (3,3 %) av den globale omsetningen hos respondentselskapene i 2022.
 • Fysiske sikkerhetsbudsjetter hos 46 % av de spurte selskapene vil øke betydelig i løpet av de neste 12 månedene.
 • Kunstig intelligens (AI) er øverst på agendaen for fremtidige investeringer i fysisk sikkerhetsteknologi, med 42 % til hensikt å investere i AI og AI-drevet overvåking i løpet av de neste fem årene.

Fremtiden for sikkerhetsinnsikt

 • Cybertrusler som truer fysiske sikkerhetssystemer er utfordrende for driften ifølge ni av 10 respondenter.
 • CSOer rapporterte en frakobling mellom fysiske sikkerhetshendelser og viktigheten av dem på styrenivå; ni av ti CSOer sa at bedriftsledere er mer bekymret for cyber enn fysisk sikkerhet.
 • Åtte av 10 (84 %) sa at rekruttering av sikkerhetseksperter vil være utfordrende i løpet av de neste fem årene.
 • Ni av 10 (92 %) sa at folks ferdigheter er viktigere enn fysiske styrkeegenskaper hos sikkerhetspersonell i frontlinjen.

Om 2023 World Security Report
Denne landemerkeforskningen er en uavhengig, anonym undersøkelse av 1 775 sjefssikkerhetsoffiserer (CSOer), eller de i tilsvarende roller, fra store, globale selskaper i 30 land, med en samlet årlig omsetning på mer enn 20 billioner dollar i 2022, som representerer en fjerdedel av verdens totale bruttonasjonalprodukt (BNP). Leverandører
Tilbake til toppen