SecurityWorldMarket

08.02.2024

Fortsatte britiske tester med nøddroner

Foto: Per Håkon Solberg / SNLA

Bruken av droner som beredskapsressurs skal testes av politiet Norfolk i 2024, skriver BBC.

Politiet i fylket Norfolk i England vil starte tester med ekspresjonsdroner i løpet av året. Årsaken er mangel på helikopterkapasitet i politiområdet. Testoperasjonen går under arbeidsnavnet Project Eagle X, og innledende tester vil finne sted i Norfolk, men politiområdene Thames Valley og Hampshire står også i kø for lignende testoperasjoner.

Lignende tester har blitt utført i San Diego, USA, og andre tester er planlagt i Belgia og Nederland.

Hvis testoperasjonen viser seg vellykket, vil droner bli plassert på bygninger og fjernstyrt til hendelser for å gi tidlig informasjon til politiet.

Håpet er at nøddronene – kjent som DFR (Drones as First Responder) – skal kunne gi mer nøyaktig og detaljert informasjon om omfanget av en hendelse enn tilkallende publikum – og ankomme raskere enn et helikopter.

Situasjonsrapport
— DFR er en drone som sitter autonomt på et tak et sted i en by og den er beskyttet av en innkapslet boks. Fra en nødsentral kan den startes helt eksternt, fly over en hendelse for å få et situasjonsbilde som vil bli tilbakeført ikke bare til nødsentralen, men også til det tildelte personellet som er på vei til stedet, sier Neil Sexton , som jobber som rådgiver for National samarbeidsrådet for politimestre.

— Muligheten for å motta en fjernstyrt flygende enhet – som under en pågående hendelse kan gi et faktisk situasjonsbilde – kan supplere informasjonen som kommer fra et stresset oppringende publikum. Med et skikkelig situasjonsbilde er det lettere å ta avgjørelser om en alvorlig trafikkulykke krever tre brannbiler og fire ambulanser, eller om det er en mindre kollisjon som krever færre nødressurser, la Neil Sexton til.

Det er for tiden rundt 400 droner i bruk av politistyrker i England og Wales som ikke kan flys utenfor operatørens synsfelt. Det er planer om å endre disse reglene for å lette disse testene, som vil finne sted i områder med lukket luftrom.Leverandører
Tilbake til toppen