SecurityWorldMarket

29.12.2023

Fem trender innen videoovervåking i 2024

Hanwha Vision har identifisert de fem trendene innen videoovervåking som man skal holde øynene på i 2024. Disse trendene har allerede stor oppmerksomhet, og vil bli enda mer fremtredende i 2024 etter hvert som teknologien utvikler seg videre og brukere setter videosystemer til nye og innovative forretningsbruk.

Videoovervåkingsteknologi har utviklet seg det siste tiåret, og det har nå åpnet seg betydelige muligheter for videobrukere, så vel som installatører og integratorer. De som omfavner transformasjonen av video – fra sikkerhetsteknologi for enkeltapplikasjoner til en løsning som utnytter AI og skyen for å hjelpe brukere med å møte bredere forretningsutfordringer – vil høste betydelige fordeler.

Faktisk er denne utviklingen av videoteknologi, fra dens røtter i sikkerhet til å ta en stolthet i verktøysettet for forretningsteknologi sammen med 5G og tingenes internett (IoT), for eksempel bekreftet i forskning fra Hanwha Vision Europe. En fersk undersøkelse blant 1000 bedriftsledere i Storbritannia, Nederland, Italia, Tyskland og Frankrike avslører at nesten en tredjedel (31 %) nå jobber aktivt med AI-aktivert video som et middel til å løse sine forretningsutfordringer. Satt i sammenhent er dette nesten dobbelt så mange som favoriserer automatisering og robotikk (17 %) og nesten det samme som de som ser på 5G og tingenes internett (IoT) som nøkkelen til å løse utfordringene deres (32 %).

Som Pread Um (Suk Bong), produkt- og markedsdirektør i Hanwha Vision Europe, bemerker: – Video har et enormt potensial for å effektivisere driften, og gir verdifulle data for å informere om strategi og planlegging og bidra til å sikre mennesker og eiendeler. I 2024 ser video ut til å etablere seg som et viktig verktøy for virksomheten.

1. En AI-drevet business game changer
Den økende kombinasjonen av sikkerhetskameraer og AI er nøkkelen til transformasjonen av videoteknologi fra rene overvåkingsfunksjoner til bredere forretningsbruk.

Hanwha Vision har lenge forkjempet pålitelig AI for video, og har med rette spådd at teknologien vil akselerere for å muliggjøre datainnsikt og prognoser gjennom dyp sanntidshendelse og analyse etter hendelse.

Gitt utviklingen av teknologien fremhever Pread Um (Suk Bong) dens økende verdi: – Data og AI-drevet prediktiv analyse gir verdifull innsikt i kritiske forretningsprosesser og hjelper til med å identifisere risikoer før de dukker opp.

AI-basert prediktiv analyse i video består av tre prosesser: videoinformasjonsinnsamling, utforskende dataanalyse og scenariomodellering. Sektorer, inkludert smarte byer, detaljhandel, produksjon, logistikk og helsevesen, setter teknologien i arbeid for å oppnå effektivitet gjennom kostnadsreduksjon, prosessoptimalisering og forbedringer av tjenestekvalitet. De bruker også video for å forbedre sikkerheten og forhindre ulykker.

2024 kan bli året da AI-aktivert video slår gjennom til vanlig forretningsbruk.

2. Kanten (the edge) fortsetter å få fart
Den betydelige interessen for kunstig intelligens «på kanten» vil først vokse i 2024.

Ved å kombinere AI og edge computing i selve kameraet (‘at the edge’), behandles data når og hvor de genereres. Dette hjelper brukere med å få umiddelbar innsikt fra videodataene sine og spare tid og penger, siden store datamengder ikke trenger å overføres til separate steder for lagring og behandling. En enkeltkantenhet tar seg av alt – fra videoopptak og lagring til analyse og skytilkobling – i stedet for å kreve separat systeminfrastruktur.

– Den største fordelen med edge AI-kameraer er at videoanalyse foregår på stedet, og gir raskere innsikt for å lette sanntids beslutningstaking i kritiske scenarier, ifølge Pread Um (Suk Bong).

Etter å ha vært banebrytende AI på kanten, fortsetter Hanwha Vision å legge til flere funksjoner til edge AI-kameraer for å møte behovene til forskjellige vertikaler. I 2024 vil mer sektorspesifikke edge AI-funksjoner bli introdusert for å møte vanlige utfordringer innen detaljhandel, produksjon og logistikkapplikasjoner.

Som en del av Hanwha Visions forpliktelse til å utvikle løsninger på kanten, så 2023 også introduksjonen av SolidEDGE, det første solid-state drive (SSD)-baserte kameraet som tillater opptak på kanten selv.

3. Overgangen til skyen tar fart

Fordelene med skytjenester ble demonstrert under pandemien, og virksomhetens tillit til skyen økte betydelig som et resultat. Pread Um (Suk Bong) forklarer videre:

– Nå, ettersom AI blir utbredt, ser vi bedrifter som investerer i skybaserte tjenester for å støtte videostrategier bygget rundt AI.

I motsetning til å bygge en lokal løsning, kan skyteknologi skaleres i henhold til etterspørsel, med mange europeiske firmaer som øker kostnadseffektiviteten gjennom skytjenester som ikke krever en stor initial investering og som kan administreres sentralt og enkelt skaleres opp eller ned.

Dessuten kan et skybasert videoovervåkingssystem, eller VSaaS (Video Surveillance as a Service), enkelt integreres i et eksisterende system og integreres med andre sikkerhetssystemer som tilgangskontroll, branndeteksjon og bygningsadministrasjon, samt AI og dataanalyseløsninger.

4. Cybersikkerhet vil fortsette å dominere forretningsagendaen

Konvergensen av nye teknologier, som nettskyen og AI, har forbedret egenskapene til videokameraer og sikret utbredt bruk på tvers av sektorer av alle typer. Samtidig har cybersikkerhetstrusler økt. Som svar forventes det at 2024 vil se introduksjonen av Cyber Resilience Act (CRA) og Network and Information Security Directive 2nd Edition (NIS2) over hele EU.

CRA er en forskrift som setter minimumskrav til cybersikkerhet for produkter med digitale elementer. I henhold til forordningen skal produkter, inkludert videokameraer, designes og utvikles med tanke på sikkerhet, beskyttes mot kjente sårbarheter og oppdateres jevnlig med sikkerhetsoppdateringer.

NIS2, i mellomtiden, er et direktiv vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union i desember 2020. EUs medlemsland forventes å overholde NIS2 innen oktober 2024 for å møte spesifikke tiltak rettet mot å forbedre cybersikkerheten til nettverk og informasjonssystemer på tvers av EU.

– Når CRA og NIS2 kommer online, må brukere, installatører og integratorer sørge for at produsentene de jobber med er kompatible. Hanwha Vision har allerede kunngjort sin beredskap for den kommende lovgivningen, forklarer Pread Um (Suk Bong).

Hanwha Vision har faktisk skjerpet sikkerhetstiltakene sine i mange år, inkludert å fjerne brikkesett produsert i svartelistede land fra produktene og basere produksjonsvirksomheten i Sør-Korea og Vietnam. Hanwha Vision driver også et dedikert cybersikkerhetsteam, S-CERT, som gjennomfører regelmessige sikkerhetstester for å oppdage og adressere sikkerhetssårbarheter umiddelbart. Selskapet innhenter kontinuerlig sertifiseringer fra anerkjente globale akkrediteringsorganer som UL CAP, FIPS, TTA og ISO 27001 for å styrke sine generelle sikkerhetsprosesser. Hanwha Vision er nå anerkjent for sin ekspertise og innsats innen cybersikkerhet, og ble autorisert i 2023 som en CVE Numbering Authority (CNA).

5. Bærekraft: en betingelse for å gjøre forretninger
I 2024 vil europeiske virksomheter bli pålagt å rapportere mer bredt om sine bærekraftsprestasjoner ettersom Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) rulles ut over hele EU i en faset tilnærming. Det forventes at nesten 50 000 firmaer vil bli påvirket av CSRD, og utgjøre rundt tre fjerdedeler av virksomhetene i det europeiske økonomiske området.

Videoovervåkingsindustrien må på sin side ta tak i den økende betydningen av bærekraftig utvikling, for eksempel laveffektsproduksjon som reduserer avfall og bruker fornybare energiformer. Heldigvis er dette allerede tilfelle ved Hanwha Visions anlegg i Bac Ninh-provinsen, Vietnam. Det 60 000 kvadratmeter store produksjonsanlegget, som nylig feiret produksjonen av sitt produkt nummer 10 millioner siden åpningen i 2018, er bygget rundt beste miljøpraksis. Den smarte fabrikken går på strøm generert av solcellepaneler installert på taket av bygget.

Utover produksjon er det den pågående virkningen av videokameraer, for eksempel på tvers av energibruk. I følge Pread Um (Suk Bong);

– Energipriser fortsetter å utgjøre en utfordring for organisasjoner rundt om i Europa, så Hanwha Vision jobber med nye teknologier som reduserer energiforbruket knyttet til kameradrift og dataanalyse.

Disse inkluderer kamerateknologi med lite lys som sparer energi samtidig som det leverer klare bilder og strømbesparelsene som følge av AI «på kanten», som reduserer båndbredde og lagringsbehov ettersom mindre data må overføres tilbake til en server for analyse. Til slutt reduserer Hanwha Visions SolidEdge-kameraer energibruken ved å bruke en kantbasert VMS, noe som fjerner behovet for separate servere for å lagre video og aktivere hendelsesadministrasjon.Leverandører
Tilbake til toppen