SecurityWorldMarket

28.10.2022

Europeisk samarbeidsorgan møttes i Norge

Representanter fra en rekke europeiske land tok turen til Norge. Foto: Helene Hiller

På vegne av Norge er Brannvernforeningen denne høsten vert for The Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA Europe) sin årlige konferanse. Konferansen har som mål å styrke europeisk sam­arbeid, kunnskap og forståelse rundt brannforebygging, brannvitenskap og brannsikkerhet.

CFPA Europe er en sammenslutningav nasjonale organisasjoner i Europa og består av en rekke medlemsland, inkludert Norge. Det arbeides godt i de ulike medlemslandene med blant annet felles retningslinjer og felles forskrifter for internasjonalt brannvern.

I år strekker temaene seg fra klimapåvirkning og hetebølger til litium-ionbatterier og lading av elektriske artikler. Det arbeides med å samle forskning og rapporter på risiko­områdene batteri i bygninger og transport, i tillegg til økt bruk av litium-ionbatterier i nye el-artikler.

I tillegg jobbes det aktivt med nye internasjonale retningslinjer for e-læring og en felles forståelse av brannetterforskning i det forebyggende perspektivet.

– Databasene våre Knitre og Ulme vil helt klart være sentrale i kunnskapsinnsamlingen også i europeisk sammenheng. Dette er med på å styrke CFPA Europe-samarbeidet i årene som kommer, forteller Brannvernforeningens representant, Line Hamre.

CFPA Europes ambassadørordning sørger for at en rekke fagfolk fra medlemslandene møtes og deler sin kunnskap om brannvern på tvers av landegrenser.

Enhver som arbeider med brannvern eller som har stor interesse for sikkerhet eller brannsikkerhet kan søke om å bli ambassadør i CFPA Europe. Målet med ambassadørprogrammet er å øke bevissthet rundt brannvern og brannsikkerhet på et europeisk nivå.

Ambassadørene blir en del av et stort europeisk nettverk, de får muligheten til å diskutere med andre ambassadører og til å påvirke med egne ideer og innspill, samt tilgang til det nyeste som skjer innen brannvern.

Målet er å oppmuntre til utveksling av informasjon som kan bidra til beskyttelse av liv og eiendom. Det skal være enkelt å samarbeide og gjennomføre felles programmer slik at man holder seg oppdatert på den seneste forskningen og studier. Et av formålene er å fremme europeiske perspektiver og bidra til utvikling av brannvernorganisasjoner i nye land.Leverandører
Tilbake til toppen