SecurityWorldMarket

19.09.2022

Europa-satsing ga 40 prosent vekst for Signicat

Administrerende direktør i Signicat, Asger Hattel. Foto: Signicat

Det trondheimsbaserte ID-selskapet omsatte for 620 millioner og fikk et positivt driftsresultat i 2021. Fjoråret bød på sterk organisk vekst og tre nye oppkjøp.

Signicat er i Norge best kjent som en leverandør av BankID-tjenester, men har de siste årene vokst mest utenfor Norges grenser. I fjor tok selskapet nok et stort skritt på veien mot å bli Europas største ID-selskap.

Regnskapstallene for 2021 viser at Signicat omsatte for NOK 619,4 mill., en økning på 39 prosent fra året før. Selskapet fikk også et positivt driftsresultat før avskrivinger og nedskrivinger (ebitda) på 49,1 mill., en økning på 70 prosent. Det gir en driftsmargin på 8 prosent. Resultatet før skatt var -57,9 mill.

– Vi gleder oss over å kunne legge frem sterke tall, og over å fortsatt være et av de raskest voksende selskapene i en bransje i stor utvikling. Samtidig er finansiell vekst bare én side av saken. Signicat fortsetter også å utforske nye markeder og regioner, samtidig som vi utvider vår ledende, digitale identitetsplattform over hele Europa, sier administrerende direktør Asger Hattel.

Signicat bygger en felles plattform for digitale identitetstjenester for hele det europeiske markedet. Gjennom plattformen leverer Signicat tjenester innen kunderegistrering (onboarding), identitetskontroll, antisvindel, sikker autentisering, og elektronisk signering, forsegling og oppbevaring av dokumenter. Plattformen støtter i dag over 30 forskjellige standarder for elektronisk ID (e-ID), for eksempel norske BankID.

Signicat har over 7.000 kunder fordelt på 40 land. Hovedvekten av kundene er myndigheter og bedrifter i regulerte sektorer som bank og finans. Men Signicat har blant annet også andre offentlige organer, globale betalingsselskaper, digitale markedsplasser, utleieselskaper, telekomselskaper, e-helseleverandører, og fintech-virksomheter på kundelisten.

I 2021 har Signicat gått inn i nye markeder og tjenestesegmenter, og tatt større markedsandeler i eksisterende markeder. Selskapet gjennomførte tre oppkjøp i fjor: norskutviklede Encap Security for 134,1 mill., spanske Electronic Identification for 379,0 mill. og litauiske Dokobit Technology for 280,3 mill. Selskapet hadde også en organisk vekst på 28 prosent når man trekker fra bidraget fra de nye datterselskapet på totalomsetningen.

Signicat har fortsatt denne utviklingen i år, og kjøpte opp den britiske anti-svindeleksperten Sphonic tidligere i år. Flere oppkjøp forventes over de neste 12 til 18 månedene, ettersom bransjen fortsatt er i ferd med å konsolideres.

– Det europeiske ID-markedet har kommet langt på sikkerhet og brukervennlighet, men det er fortsatt fragmentert. Store selskaper som trenger å identifisere kunder i flere land, ønsker ikke å forholde seg til en skog av forskjellige ID-standarder og reguleringer i den digitale identitetsverdenen. Med vår teknologi, erfaring og bredde, er Signicat ideelt plassert til å være aktøren som binder dette markedet sammen, sier Asger Hattel.


Tags


Leverandører
Tilbake til toppen