SecurityWorldMarket

06.05.2021

Endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

Som et tiltak og en konsekvens av at industrimiljøer har blitt stadig mer utsatt og mer sårbare, har Trend Micro lagt frem en ny klientsikkerhetsløsning for driftssystemer, som en del av sitt sikkerhetstilbud for smarte fabrikker.

TXOne StellarProtect

Løsningen heter TXOne StellarProtect og er utviklet av TXOne Networks. Løsningen er designet for å sikre alle som bruker driftssystemene, uavhengig av miljøforhold og innenfor alle virksomhetskritiske industrielle kontrollsystemer.

Det enorme antall enheter i disse industrielle kontrollmiljøene betyr at det er et like stort antall kritiske angrepsflater å beskytte. Ikke minst fordi disse miljøene ofte inneholder enheter som ikke lar seg oppdatere på samme måte som i andre bransjer og industrier. Forstyrrelser eller innbrudd i disse enhetene, forårsaket av cyberangrep, kan skape betydelige problemer for produsenter og kan, hvis de cyberkriminelle ønsker det, sette hele virksomheten i fare. Derfor må selskaper ta trusselen på alvor og sikre sine industrimiljøer.

– Cybersikkerhet for industrielle kontrollsystemer må kunne oppfylle bransjens forventninger om tilnærmet ingen innvirkning på driften. Dessverre har realiteten vært, frem til nå, at det ikke har eksistert sikkerhetsløsninger spesielt designet for modernisert utstyr i driftstekniske miljøer, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro Norge.

TXOne StellarProtect tilbyr en unik endepunktsbeskyttelse mot både kjente og ukjente trusler ved hjelp av blant annet maskinlæring. StellarProtect krever ingen internettforbindelse for å forsvare seg mot cyberangrep eller brudd i driften. Driftsbrudd som følge av cyberangrep eller misbruk fra ansatte, vil forhindres av den innebygde maskinlæringen i kontrollsystemet.

– Sikkerheten må dekke behovene til driftssystemene, ikke omvendt. TXOne StellarProtect setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker. Vi er overbevist om at denne løsningen i stor grad vil bidra til økt beskyttelse mot cyberangrep. Og uten at det vil påvirke den daglige driften, konkluderer Myrvold.


Leverandører
Tilbake til toppen