SecurityWorldMarket

19.07.2022

Ekstrem vekst ventes for ansiktsgjenkjenning

Ifølge Future Market Insights er det programvaresegmentet som har ekspandert kraftig med en gjennomsnittlig vekst på 16,8% fram til 2021. Den kriminalitetsbekjempende tilpasningen dominerte markedet for ansiktsgjenkjenning med en gjennomsnittlig årlig vekst på 16,7% fram til 2021.

Ifølge en nylig utført undersøkelse fra markedsundersøkelsesselskapet Future Market Insights, forventes markedet for ansiktsgjenkjenning å gå fra en omsetning på 5,2 milliarder dollar i 2022 til 22,5 milliarder dollar i 2032, basert på en årlig tilvekst på 15,7 prosent.

I undersøkelsen oppgis økte statlige investeringer i nye teknikker innen kameraovervåking for å minimere kriminelle aktiviteter og terrorangrep, og øke den allmenne sikkerheten å være sterke tilvekstfaktorer for ansiktsgjenkjenningsteknikk. Men også intelligente skilt forventes å drive veksten av det globale markedet for ansiktsgjenkjenning under prognoseperioden 2022 til 2032.

Videre ventes at de tekniske fremskrittene som 3D-gjenkjenningssystem og skybaserte løsninger kommer til å øke markedstilveksten over de kommende årene. Dessuten finnes det en gradvis økning av antall bruksområder for ansiktsgjenkjenning etter Covid 19-pandemien, noe som ventes å gi en økt etterspørsel etter ansiktsgjenkjenningsteknikk. Eksempel på dette er tilpasningen av varmekamera som bruker disse ansiktsgjenkjenningssystemene for å detektere og reagere på kroppstemperatur, noe som har blitt stadig mer akseptert av helsevesen globalt.

Kriminalitetsbekjemping dominerer
Ifølge Future Market Insights er det programvaresegmentet som har ekspandert kraftig med en gjennomsnittlig vekst på 16,8% fram til 2021. Den kriminalitetsbekjempende tilpasningen dominerte markedet for ansiktsgjenkjenning med en gjennomsnittlig årlig vekst på 16,7% fram til 2021.

Når det gjelder den geografiske bruken av teknikken spår analytikerne at det kommer til å være Kina som står for den største verdiandelen på 1,6 milliarder dollar av den globale etterspørselen på markedet for ansiktsgjenkjenning i 2032. Økte mobile transaksjoner for banker i land som India og Kina, sammen med deres regjeringers initiativ, forventes å være de viktigste drivkreftene for markedet for ansiktsgjenkjenning i regionen, sier analytikerne.

Partnerskap stadig viktigere
Aktørene på det globale markedet for ansiktsgjenkjenning fokuserer på å øke sin globale rekkevidde gjennom ulike strategier, som samarbeid og partnerskap. Aktørene gjør også en betydelig investering innen FoU for å legge til innovasjoner i sine produkter som skal kunne hjelpe dem til å styrke sine posisjoner på det globale markedet. Noen av de seneste eksemplene på dette er:

  • I mars 2022 inngikk Aware, et biometrisk programvare- og tjenesteselskap, partnerskap med Miracl for å øke sin skybaserte, biometriske autentiseringsteknikk. Partnerskapet er et felles forhandlerarrangement der hvert selskap både kan selge hverandres produkter og integrere dem i sine egne produktlinjer, noe som resulterer i «raskt-til-marked» for passordfrie innloggingsparadigmer som både gir sikkerhet og enkelhet til brukerne.
  • I mars 2022 innledet Saltos kjøp av Cognitec Systems et sterkt partnerskap for forretningssynergi og innovasjon. Dette oppkjøpet ventes å møte markedets ønsker om å legge til ansiktsgjenkjenning og kunstig intelligens til selskapets elektroniske adgangskontroll- og billettløsninger. Dessuten kan begge selskapene utnytte et lignende innovativt arbeidsmiljø og selskapskultur.

Nøkkelaktører
Nøkkelaktører som nevnes i rapporten inkluderer: NEC Corporation, Aware, Idemia, Daon, Innovatrics, Facefirst, Facephi Biometria, Sightcorp, Neurotechnologies, Technobrain, Smilepass, Stereovision Imaging, ID3 Technologies, Herta Security og Animetrics.Leverandører
Tilbake til toppen