SecurityWorldMarket

24.10.2022

DSB har valgt leverandør til nødvarsling på mobil

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har signert kontrakt med leverandøren som skal sørge for at befolkningen får varsler på mobiltelefonen ved alvorlige hendelser.

Før sommeren innførte regjeringen flere tiltak for å styrke beredskapen. Et av disse tiltakene var å utvikle befolkningsvarsling på mobiltelefoner. DSB fikk, sammen med politiet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), oppdraget med å etablere en slik løsning innen utgangen av året.

Etter en grundig, men intensiv anskaffelsesprosess har DSB nå signert kontrakt med Everbridge Norway AS for nødvarsling på mobil. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner. Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

– Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB. – Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område.

Kontrakten med Everbrigde Norway AS har en varighet på opptil 12 år og omfatter etablering, drift og vedlikehold av statens del av varslingssystemet. Denne løsningen skal videre kobles mot mobilnettene, gjennom mobiloperatørene.

– Vi jobber nå tett sammen med leverandøren, politiet, Nkom og mobiloperatørene for å få på plass løsningen, sier Aarsæther.

Nødvarsler på mobiltelefon blir et supplement til dagens befolkningsvarslingssystem, som består av tyfoner/varslingsanlegg.Leverandører
Tilbake til toppen