SecurityWorldMarket

07.03.2019

Droner effektiviserer arbeidet

Overingeniør Gry Cathrine Stuve Kjellsmoen i Statens vegvesen tester drone. Foto: Kurt Foreman, Geomatic Consulting AS

Statens vegvesen tar i bruk droner både til broinspeksjoner, fotografering (ortofoto) og geodatainnsamling. En jobb som tidligere tok flere dager, kan nå gjøres unna på minutter.

Geomatikkseksjonen i Statens vegvesen har i forbindelse med byggingen av ei ny bru i Oppland, tatt i bruk to droner for produksjon av høyoppløselige ortofoto og produksjon av terrengmodeller ved hjelp av fotogrammetri, melder Vegnett på sine nettsider.

I Trondheim har de for første gang benyttet droner knyttet opp mot programvare med kunstig intelligens i forbindelse med bruinspeksjoner. Målet er at stadig større deler av bruinspeksjonen skal kunne foregå helautomatisk.

– Kvalitet og nøyaktighet har stått sentralt i hele utviklingsfasen, og nå er vi i stand til å levere data som vi kan stole på og bruke som dokumentasjon og til landmålingsformål, sier kontorleder Einar Gladhaug i Statens vegvesen til Vegnett.

Testprosjektet i Vegvesenet har vært knyttet til bygging av Ny Hellefoss bru på fylkesveg 251 i Etnedal i Oppland. Der har dronepilotene laget ortofoto to ganger i måneden for å sikre dokumentasjon i anleggsperioden. Selve flyvningen tar ca. 14 minutter å gjennomføre på hele anlegget, og da kartlegges et areal som er om lag 180 dekar (180.000 m²) stort.

– Før vi fikk dronene, ville denne jobben tatt flere dager å gjennomføre med tradisjonelt landmålerutstyr, og vi slår to fluer i en smekk ved at bildene vi tar også brukes til å fremstille terrengmodeller og annen datainnsamling, sier Gladhaug.

 

- Kilde: bygg.no


Leverandører
Tilbake til toppen