SecurityWorldMarket

29.04.2022

Dronebefaring av høyspentlinjene

Agder Energi Nett vil i 2022 benytte drone til å inspisere høyspentnettet på hele Agder. Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning. Bruken av drone er et eksempel på nettselskapets arbeid med å finne gode bærekraftige løsninger.

Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner. Inspeksjonen har tidligere vært utført av helikopter, men i 2021 tok Agder Energi Nett i bruk drone til inspeksjon i store deler av Agder. I år utvides inspeksjonen med drone til å gjelde hele Agder.

– I arbeidet med drift og vedlikehold av strømnettet, er Agder Energi Nett opptatt av å finne gode bærekraftige løsninger. Bruken av droner til befaring av linjenettet er eksempel på dette. Bruk av droner til befaring av strømnettet vil blant annet bidra til et redusert CO2-utslipp sammenlignet med bruk av helikopter. I tillegg vil bruk av droner bidra til redusert støy for folk og dyr under befaringen av strømnettet, og det vil bidra til redusert HMS-risiko, sier Håkon Skavikmo, avdelingsleder vedlikeholdsanalyse og bestilling i Agder Energi Nett.

Agder Energi Nett har inngått avtale med KVS Terratec om å utføre årets inspeksjon, og det var det samme selskapet som utførte inspeksjonen med drone i deler av Agder i 2021.

– Dronene vil ha med seg avansert utstyr som også gjør det mulig for Agder Energi Nett å analysere vegetasjonen langs høyspentlinjene. Analysene gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nært trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd, forteller Håkon Skavikmo.

Jimmy Bostrøm, COO i KVS Terratec, er svært godt fornøyd med samarbeidet selskapet har fått med Agder Energi Nett:

– Det er en tillitserklæring for KVS Terratec at Agder Energi Nett utøver opsjon for inspeksjon av deres strømnett for inneværende år. Bruk av automatiske, elektriske droner til inspeksjon av strømnettet medfører at inspeksjonene kan utføres uten utslipp og sjenerende støy i nærmiljøet. Dronene som benyttes har intelligente sensorer som kun samler inn nødvendig data for å kunne gi Agder Energi Nett oversikt og beslutningsunderlag for effektivt vedlikehold av deres strømnett. Agder Energi Nett har vært en våre fremste kunder over flere år, og det er veldig spennende for oss i KVS å jobbe med fremoverlente kunder som Agder Energi Nett som har stort fokus på miljø og teknologi, sier Jimmy Bostrøm.


Leverandører
Tilbake til toppen