SecurityWorldMarket

24.07.2020

Dormakaba selger prosjektvirksomheten i Norge til Låssenteret

Dormakaba Norge har signert en avtale om å selge prosjektvirksomheten i Norge til Låssenteret. Dormakaba mener å denne transaksjonen styrker og videreutvikler selskapets eksisterende samarbeid med en veletablert og kjent aktør i markedet. 

– For Dormakaba vil dette trinnet hjelpe oss med å endre vår norske forretningsmodell med et tydelig fokus på salg av produkter, tjenester og løsninger, og i tillegg optimalisere driftseffektiviteten. For eksempel vil det gjøre det mulig for oss å fokusere på distribusjons- og partnervirksomheten, avklare vår markedsposisjon og videre være et viktig steg mot å styrke den gjenværende virksomheten i Norge, sier Kenth Granljung, Senior Vice President Scandinavia og Baltics Dormakaba.

– Vi vil også benytte anledningen til å styrke tilsvarende kompetanse og kapasitet, til å støtte den indirekte forretningsmessige tilnærmingen ytterligere, 

– Når Dormakaba Norge AS trekker seg ut av prosjektvirksomheten i Norge vil vi benytte anledningen til ytterligere forsterke den gjenværende virksomheten. Intensjonen er å styrke vår servicevirksomhet og salget gjennom vårt partner- og distribusjonsnettverk. Vi skal i tillegg videreutvikle vårt service og løsningssalg mot utvalgte markedssegment. sier Granljung videre.

Låssenteret har et ledende fagmiljø innen adgangskontroll, lås og beslag og har en klar vekststrategi, både gjennom organisk vekst og videre oppkjøp. Innen de neste fem årene skal selskapet doble omsetningen. Dormakaba er en ledende produktleverandør innen adgangs- og sikkerhetsløsninger og vil med en rendyrking av virksomheten vokse videre i Norge innen sin produktportefølje.

– Vi er meget fornøyde med å overta låsesmedvirksomheten til dormakaba. Dette er en virksomhet med lang historie og den representerer noe av det mest kompetente fagmiljøet i Norge. Høy kompetanse, erfaring og solid fagkunnskap kjennetegner de ansatte vi nå overtar, sier Ståle Raa, konserndirektør i Låssenteret.

Låssenteret har 26 avdelinger og over 300 ansatte. Låssenteret AS vil før oppkjøpet av dormakaba sin låsesmedvirksomhet i Norge omsette for ca. 406 millioner kroner i 2020.


Leverandører
Tilbake til toppen