SecurityWorldMarket

13.02.2020

Disse svindelmetodene ser vi mer av i 2020

Kai Roer er daglig leder i CLTRe og en del av KnowBe4s sikkerhetsekspertgruppe. Han og kollegaene i KnowBe4 tror vi i 2020-årene vil se en økning i digitale angrep som benytter kunstig intelligens. Foto: Katrine Lunke

Svindelforsøk mot både bedrifter og privatpersoner blir stadig mer avanserte. IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4 advarer om digitale trusler de tror vi får se betydelig flere tilfeller av i 2020-årene.

Det siste tiåret har digitale angrep og svindelforsøk økt i omfang og blitt stadig mer sofistikerte. Tidligere ble svindel ofte forsøkt gjennom såkalte «Nigeriabrev» på dårlig engelsk eller norsk. I dag er svindel som oftest målrettet og tilpasset situasjoner mottakerne befinner seg i. I tillegg benyttes stadig mer avansert teknologi.

Økt svindel over telefon

– Svindelforsøk har til nå i stor grad foregått skriftlig, gjennom for eksempel epost eller SMS. I 2020 og utover i 2020-årene tror vi det vil bli merkbart flere svindelforsøk som skjer over telefon, sier daglig leder Kai Roer i CLTRe, som er en del av det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4.

Kai Roer er en del av KnowBe4s ekspertgruppe, som består av sikkerhetseksperter i fem ulike land. Han og kollegaene tror vi vil se en økning i digitale angrep som benytter kunstig intelligens. For eksempel teknologi som gjør at man kan «kopiere» og misbruke en annen persons stemme i telefonoppringninger.

Mer BEC og direktørsvindel

I tillegg mener KnowBe4s eksperter at «Business email compromise» (BEC) og direktørsvindel vil øke i omfang, og ramme virksomheter i alle bransjer. Gjennom BEC og direktørsvindel sender svindlere ofte en falsk faktura eller epost, som ber om en utbetaling eller utlevering av sensitiv informasjon.

Slike svindelforsøk utformes slik at de ser ut til å komme fra noen i samme virksomhet, eller en av dens leverandører. Siden avsenderen ser ut til å være kjent for mottakeren, lar flere seg lure.

– Vi tror dette vil eskalere og forårsake store forstyrrelser i den daglige aktiviteten til virksomhetene som rammes. Vi tror også økning i BEC og direktørsvindel vil få flere virksomheter til å forstå hvor avgjørende god sikkerhetskultur er, og hvor stor innvirkning den menneskelige faktoren har på risiko og sikkerhetsstyring, sier Roer.

Viktigste svindelårsaker i over 30 år

Sosial manipulering, blant annet i form av phishing, og manglede oppdatering av programvarer har vært de viktigste årsakene til vellykkede digitale angrep i over tre tiår. KnowBe4s eksperter tror disse vil forbli de to viktigste årsakene også i 2020 og utover i 2020-årene.

– Selv om mange vet at dette er store trusler, er det altfor mange virksomheter som ikke tar tak i det og gir de ansatte opplæring og trening i disse truslene. Mange virksomheter bruker mer ressurser på å forebygge ting det er mindre sannsynlig at vil skje. For å gjøre virksomheten best mulig rustet til å håndtere slik svindel er det nødvendig med både trening og strukturerte prosesser, for å øke sikkerhetsbevisstheten blant de ansatte, sier Kai Roer.

Fakta:

  • Sosial manipulering (social engineering) går ut på at svindlere forsøker å manipulere eller lure folk til å gi dem kontroll over datasystemet deres, eller oppgi sensitiv informasjon.
  • Phishing er et eksempel på sosial manipulasjon, som ofte skjer over epost. Phishing over SMS kalles Smishing.
  • Direktørsvindel er svindel der nettkriminelle gjennom falske eposter utgir seg for å være lederen i en virksomhet og forsøker å lure en ansatt til å utføre uautoriserte bankoverføringer eller dele sensitiv informasjon.
  • «Business email compromise» (BEC) minner om direktørsvindel. Svindlerne kan også utgi seg for å være noen utenfor selskapet, som selskapet har en relasjon til. For eksempel utgi seg for å være en leverandør og be selskapet betale framtidige fakturaer til et nytt og falskt kontonummer.

Leverandører
Tilbake til toppen