SecurityWorldMarket

08.07.2019

Digitaliseringsministeren prøvde digital nødknapp

Generalsekretær Rikke Lind i redningsselskapet og Digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Digitalisering bidrar til å redusere ulykker på sjøen - det fikk digitaliseringsminister Nikolai Astrup selv erfare da han deltok på øvelse med Redningsselskapet i Oslofjorden.

– Det var spennende å delta på øvelsen med redningsskøytene. Redningsselskapet er langt fremme på digitalisering av sin sjøredningstjeneste og den nye nødknappen er et spennende tiltak for redusere antallet ulykker på sjøen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Ett trykk og hjelpen er på vei

Tidlig varsling kan være avgjørende i en nødsituasjon. Redningsselskapet har derfor utviklet en nødknapp, som er et rimelig tilleggsprodukt til annen varsling som mobiltelefon og VHF. Nødknappen festes rundt håndleddet og gir deg bekreftelse når nødsignalet er mottatt. Hovedmålgruppen er sjøens myke trafikanter: Padlere, kitere og surfere.

– Sjøen har endret karakter de siste årene gjennom en kraftig økning i umotoriserte farkoster. Vi jobber mot vår nullvisjon «Ingen skal drukne», og har derfor laget en tjeneste for sjøens myke trafikanter, sier Martin Fuhr Bolstad, direktør for Akademiet og ansvarlig for digitalisering i Redningsselskapet.

– RS Aktiv favner varsling om nød, identifisering av utstyr samt hjelp og assistanse. Økt bevissthet rundt egen sikkerhet og kompetanse er også viktig for å forebygge ulykker, sier Fuhr Bolstad.

Digitalisert redningstjeneste

Det nye produktet RS Aktiv og nødknappen er ett av flere prosjekter Redningsselskapet jobber med som handler om å få nøyaktig posisjon fra den som i er nød.

– Teknologi gjør oss bedre og vi redder flere menneskeliv. Vi får nøyaktig posisjon for den som er i nød og på den måten komme raskere frem. Det er det digitalisering handler om for oss, å jobbe for å nå visjonen vår: Ingen skal drukne, sier generalsekretær Rikke Lind.

Redningsselskapet prioriterer digitalisering i større grad og er en av grunnene til at de jobber målrettet for å lære opp sine ansatte i nye digitale løsninger. På den måten mener Redningsselskapet at den digitale kompetansen for redningsmannskapene heves og at ny teknologi kan innføres raskere.

– Vi har utfordret digitaliseringsminister Nikolai Astrup og samfunnssikkerhets- og beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde på å digitalisere redningstjenesten med tanke på varsling og situasjonsforståelse, koordinering og ressursutnyttelser samt forebygging og kommunikasjon. Deres engasjement for bedre beredskap motiverer oss til å fortsette den digitale satsingen, sier generalsekretær Rikke Lind.


Leverandører
Tilbake til toppen