SecurityWorldMarket

09.03.2023

Det globale markedet for perimetersikkerhet mot 132,4 mrd. USD innen 2030

Ifølge en ny rapport fra Grand View Research forventes det globale markedet for perimetersikkerhet å nå 132,4 milliarder dollar innen 2030, med en gjennomsnittlig årlig vekst på 9,4 % fra 2023 til 2030.

Økende usikkerhet blant sivile og økende kriminalitet, som tyverier, smugling og menneskehandel, har alle ført til en økning i bruken av perimetersikkerhetssystemer, ifølge analytikerne. Teknologisk spredning har ført til veksten av smarte byer og smart infrastruktur. Som et resultat av dette øker implementeringen av sikkerhetssystemer i kommersielle eiendommer/bygninger, underholdning og offentlige områder. Integrasjonen av sikkerhetssystemer med internett og de nyeste mobile enhetene har gjort overvåking enklere. Den nyeste teknologien har også ført til introduksjonen av infrarøde, mikrobølge-, radar- og seismiske sensorer.

Videoovervåking med raskest vekst
Segmentet for videoovervåkingssystemer forventes å vise til den høyeste veksten under prognoseperioden på grunn av de store investeringene i smarte infrastrukturprosjekter fra forskjellige nasjoner. Det globale behovet for å forbedre trygghet og sikkerhet på tvers av mange bransjer bidrar betydelig til markedsveksten. Sammenlignet med det foregående tiåret, har overvåkingsmarkedet endret seg på grunn av betydelige fremskritt innen skyhosting og videoovervåkingsprogramvare. Alarm- og varslingssystemene forventes å vokse i et langsommere tempo i markedet under prognoseperioden. Vedlikeholds- og støttesystemene forventes å være vitne til den raskeste veksten i løpet av de neste åtte årene. Perimetersikkerhetssystemer forventes å finne store applikasjoner i sluttbrukssegmentet for transport.

Smarte byer er drivende for tempoet
Økningen i terrortrusler og grenseoverskridende inntrengninger har tvunget regjeringer til å vedta strenge regler angående nasjonal sikkerhet, noe som leder til markedutvidelse. Den raske utviklingen av smarte byer og smart infrastruktur i Europa og USA er en av nøkkelfaktorene som driver markedet. Regjeringene favoriserer i økende grad å installere ulike sikkerhetssystemer på strategiske steder. Teknologisk utvikling knyttet til automatisering har fremskyndet bruken av de nyeste metodene, som videoanalyse og droner, for å gi bedre resultater.

Nøkkelaktører
Noen av de mest aktive aktørene i dette markedet og som nevnes i rapporten inkluderer Axis Communications, Barrier1 Systems, Optex, Honeywell, Tyco, Puretech, Senstar, Delta Scientific, Rbtec Perimeter Systems og Cias Elettronica.Leverandører
Tilbake til toppen