SecurityWorldMarket

08.09.2023

Datatilsynet vant mot Meta i Oslo tingrett

Oslo tingrett kom onsdag 6. september, med sin kjennelse i saken mellom Meta og Datatilsynet. Domstolen ga Datatilsynet fullt medhold.

Datatilsynet fattet i juli et hastevedtak om midlertidig forbud mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram. Meta, som eier Facebook og Instagram, gikk så rettens vei for å stoppe vedtaket inntil videre, gjennom en såkalt midlertidig forføyning. Oslo tingrett har nå gitt Datatilsynet fullt medhold i saken.

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, sier direktør Line Coll.

I kjennelsen skriver tingretten at Datatilsynets vedtak er gyldig, og at det ikke er grunn til å stoppe det. Saken ble behandlet i tingretten 22. og 23. august.

– Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef Tobias Judin

Meta hadde en rekke anførsler i saken, blant annet at Datatilsynets vedtak var ugyldig på grunn av manglende forhåndsvarsling og at Datatilsynet ikke hadde hjemmel til å fatte hastevedtak. Oslo tingrett har avvist disse anførslene.

I tillegg til saken i rettssystemet, har Meta levert flere forvaltningsklager på Datatilsynets vedtak. Datatilsynet vurderer samtidig å bringe vedtaket til Det europeiske personvernrådet for å utvide forbudet til å gjelde hele EU/EØS. Disse prosessene er pågående.Leverandører
Tilbake til toppen