SecurityWorldMarket

05.02.2024

Cybersikkerhetsmarkedet spås til nesten 300 mrd. USD innen 2028

Marketsandmarkets har publisert en ny rapport som beregner at den globale størrelsen på cybersikkerhetsmarkedet anslås å vokse fra USD 190,4 milliarder i 2023 til USD 298,5 milliarder innen 2028 med en CAGR på 9,4 % i løpet av prognoseperioden. Økningen av cybersikkerhetsmarkedet er først og fremst drevet av det økende antallet og sofistikerte cybertrusler ettersom organisasjoner og enkeltpersoner i økende grad opererer i en digitalt sammenkoblet verden.

Den utbredte bruken av teknologier som cloud computing, IoT og AI forsterker ytterligere behovet for robuste cybersikkerhetstiltak. I tillegg tvinger strenge regulatoriske krav til databeskyttelse på tvers av ulike bransjer bedrifter til å forbedre cybersikkerhetsrammeverket. Den raske digitale transformasjonen, kombinert med økt bevissthet om cyberrisikoer, spiller også en avgjørende rolle i å stimulere veksten av cybersikkerhetsmarkedet.

Historisk sett henger helsevesenet etter i cybersikkerhetsinvesteringer
Helse- og biovitenskapssektoren forventes å vokse med den høyeste CAGR i cybersikkerhetsmarkedet av flere grunner. Sektoren håndterer enorme mengder sensitiv personlig helseinformasjon, noe som gjør den til et hovedmål for cyberangrep. Med økende bruk av teknologi i helsevesenet, som elektroniske helsejournaler og tilkoblet medisinsk utstyr, er det en større overflate for potensielle cybertrusler. Disse teknologiene, mens de forbedrer pasientbehandlingen og operasjonell effektivitet, skaper også sårbarheter som trenger sterke cybersikkerhetstiltak. I tillegg må helsesektoren overholde strenge regler for beskyttelse av pasientdata, som HIPAA i USA. Historisk sett har ikke helsesektoren investert i cybersikkerhet så mye som andre, noe som betyr at det er mye som må dekkes raskt. Behovet for rask forbedring av cybersikkerhet, drevet av både økende trusler og regulatoriske krav, er derfor grunnen til at helsesektoren og biovitenskapssektoren forventes å se betydelig vekst i cybersikkerhetsinvesteringer og utvikling.

Økende antall komplekse trusler
Løsningssegmentet i cybersikkerhetsmarkedet forventes å ha den største markedsstørrelsen på grunn av flere nøkkelfaktorer. For det første krever det økende antallet cybertrusler, som blir mer komplekse, sofistikerte og omfattende cybersikkerhetsløsninger. Disse truslene er ikke lenger begrenset til store organisasjoner, men påvirker virksomheter i alle størrelser og enkeltpersoner, og utvider markedet for cybersikkerhetsløsninger. For det andre har den raske digitale transformasjonen på tvers av ulike bransjer gjort bedrifter mer avhengige av digital infrastruktur. Dette skiftet krever robuste cybersikkerhetstiltak for å beskytte sensitive data og sikre forretningskontinuitet.

Økt etterspørsel for å sikre AI, IoT og cloud computing
I tillegg, ettersom selskaper i økende grad tar i bruk teknologier som cloud computing, IoT og AI, blir behovet for avanserte sikkerhetsløsninger for å beskytte disse teknologiene mer uttalt. Videre blir regulatoriske krav over hele verden strengere når det gjelder databeskyttelse, noe som presser selskaper til å investere i pålitelige cybersikkerhetsløsninger for å overholde disse forskriftene. Alle disse faktorene bidrar til den økende markedsstørrelsen til løsningssegmentet i cybersikkerhetslandskapet.

Asia opplever en økning i digitale aktiviteter
Asia-Stillehavsregionen, som omfatter veletablerte økonomier som Kina og Japan og fremvoksende økonomier som India, er klar for den høyeste CAGR i prognoseperioden på grunn av flere nøkkelfaktorer. Rask økonomisk vekst i Asia-Stillehavsregionen førte til en betydelig økning i digitalisering på tvers av virksomheter og offentlige sektorer, og skapte et større mål for cybertrusler. Denne økningen i digitale aktiviteter nødvendiggjør sterkere cybersikkerhetstiltak. I tillegg opplever regionen en rask ekspansjon i internettbruk og smarttelefonadopsjon, noe som ytterligere øker behovet for robust digital sikkerhet. Mange land i Asia-Stillehavet utvikler og håndhever også strengere databeskyttelsesforskrifter, noe som tvinger virksomheter til å forbedre infrastrukturen for cybersikkerhet. I tillegg, ettersom bransjer i regionen som bank, helsevesen og detaljhandel i økende grad tar i bruk digitale teknologier, blir de mer sårbare for cyberangrep, og driver dermed etterspørselen etter avanserte cybersikkerhetsløsninger. Kombinasjonen av disse faktorene bidrar til den forventede høye veksten i cybersikkerhetsmarkedet i Asia-Stillehavsregionen.

Markedsaktører
Det er et bredt spekter av aktører i dette markedet, inkludert store konglomerater og multinasjonale selskaper, de fleste er fra USA, med noen få fra andre land som Storbritannia, Irland, India, U.A.E og Finland. Noen av de som nevnes av forskerne i rapporten, for eksempel, er IBM, Cisco, Microsoft, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Trellix, Trend Micro, Rapid7, Micro Focus, AWS, Oracle, Accenture, Cyberark, Sentinelone, Qualys, F-secure, F5, RSA Security, Sophos.

 

– Kilde: NSR og DNBLeverandører
Tilbake til toppen