SecurityWorldMarket

08.04.2024

Certegos bærekraftsrapport for 2023 er nå tilgjengelig

I årets rapport skriver Certego blant annet om hvordan de jobber med miljøspørsmål og mangfold.

Certego opererer i fire land, og har bærekraftsarbeid som en av sine viktigste saker. I løpet av 2023 økte Certego denne innsatsen, og nå har nettopp ferdigstilt en rapport der de forteller om hvordan hele organisasjonen jobber for at de skal kunne nå sine ulike mål.

– Hos Certego er målet vårt å kontinuerlig forbedre vårt bærekraftsarbeid som et ansvar overfor våre ansatte, kunder og forretningspartnere. Vi fokuserer aktivt på våre kjerneområder: mennesker, planeten og vekst. Dette betyr å forbedre helse, sikkerhet og trivsel for våre ansatte, samt å styrke vår status som foretrukket arbeidsgiver, forteller Certego Groups CEO Jonas Granath.

– Hos Certego jobber 1 200 ansatte over hele Norden. Vi tror at våre medarbeideres trivsel er sentralt i vårt bærekraftsarbeid. For å kunne jobbe med dette spørsmålet begynte vi i 2023 å bruke verktøyet Winningtemp for å kunne måle alle ansattes trivsel på ukentlig basis. I rapporten skriver vi også om hvordan vi jobber for å redusere våre utslipp av drivhusgasser. Et av disse tiltakene er målet om at 50% av våre biler skal være elektriske innen 2025. Elektriske biler slipper ut betydelig mindre drivhusgasser, noe som både kunder og leverandører forventer av oss i økende grad.

– Med tanke på at klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, e, ønsker vi å bidra ved å redusere våre utslipp av drivhusgasser.Vi jobber grundig i alle ledd av virksomheten for å styrke vårt ansvar som forretningspartner, fortsetter Jonas Granath.

I tillegg til miljø og trivsel, satser Certego også på å øke mangfoldet i bedriften, blant annet gjennomsamarbeidet med norske Ringer i Vannet. Denne organisasjonen hjelper personer som har falt utenfor, med å komme tilbake i arbeidslivet, som for eksempel hos Certego.Leverandører
Tilbake til toppen