SecurityWorldMarket

06.07.2021

Certego inngår samarbeidsavtale med JM

Certego har signert en nasjonal rammeavtale med boligleverandøren JM Norge på lås og beslag til deres boligprosjekter.

Inngangspartiet er viktig, sier direkt r virksomhetsutvikling og innkjøp i JM Norge Yvonne Høgetveit. Kundene våre ønsker gode driftssikre løsninger som fungerer over tid, er enkle å betjene og som også gjerne ser bra ut.

JM Norge har for fjerde gang på fem år de mest fornøyde kundene i bransjen. Med en kundetilfredshetsscore på 79 er dette den høyeste scoren i deres bransje. Viktigst av alt er at boligen står ferdig til avtalt tid, avtalt pris og avtalt kvalitet. Vi starter nå et spennende samarbeid med JM der vår intensjon er å effektivisere våre prosesser med standardiserte dørløsninger. Dette vil bli ressursbesparende og verdiskapende i alle ledd fra prosjektering til overtakelse av leilighet med sluttkunden. Vi ønsker at alle involverte i byggeprosessen skal sitte igjen med godfølelsen. Viktigst av alt er sluttbrukeren, sier Knut Willy Larsen, Salg og Markedssjef i Certego Norge.

Certego sin brede tilstedeværelse over hele landet og da spesielt rundt byene hvor JM har sine avdelingskontorer (Oslo, Tønsberg, Stavanger, Trondheim og Bergen) var også en grunnen til at Certego ble valgt som hovedleverandør.

Det at Certego har over 150 egne sikkerhetsteknikere og god lokal tilstedeværelse i vårt nedslagsfelt, har stor verdi for oss, sier Tor Inge Dokken Innkjøpsleder i JM Norge.

Avtalen har en estimert årlig verdi p 10 millioner kroner.


Leverandører
Tilbake til toppen