SecurityWorldMarket

06.03.2024

Caverion og Assemblin samles i ett konsern

Torkil Skancke Hansen får rollen som leder for det sammenslåtte norske konsernselskapet Assemblin Caverion. Knut Gaaserud fortsetter i stillingen som administrerende direktør i Caverion Norge.

Det europeiske investeringsselskapet Triton har besluttet å samle Assemblin og Caverion i ett stort, felles konsern. Det sammenslåtte morselskapet, Assemblin Caverion Group, blir ett av Nord-Europas største tekniske entreprenørselskap.

Det nye konsernet, som får hovedkontor i Stockholm, får nærmere 22 000 ansatte i ti land og en omsetning på 3,8 mrd. euro (2023-tall), tilsvarende 43,6 mrd. NOK.

Ledergruppen for det nye konsernet vil bestå av ledere fra både Assemblin og Caverion. Assemblins konsernsjef, Mats Johansson, blir konsernsjef i Assemblin Caverion Group. Caverions konsernsjef, Jacob Götzsche, blir arbeidende styreleder. Assemblin- og Caverion-navnene blir videreført i sine respektive markeder.

Jacob Götzsche og Mats Johansson, som representerer den nye toppledelsen i Assemblin Caverion Group, sier:

– Assemblin og Caverion er sterkt forpliktet til å levere ledende teknisk ekspertise, utmerket kundeservice og smarte og bærekraftige løsninger. I begge selskapene setter vi menneskene i sentrum, og sammen skaper vi et selskap med unike evner, kraft og en felles visjon.

Assemblin Caverion Norge AS får 3 500 ansatte og en omsetning på 6,4 mrd. NOK. Dette plasserer det nye selskapet blant de ti største i den norske byggebransjen målt i omsetning, og blant de fem største i antall ansatte.

Torkil Skancke Hansen, administrerende direktør i Assemblin AS, er tildelt rollen som leder for Assemblin Caverion Norge. Han fortsetter som operativ sjef for Assemblin AS og vil også tre inn som styreleder i Caverion Norge AS. Knut Gaaserud fortsetter i stillingen som administrerende direktør i Caverion Norge.

Mats Johansson, konsernsjef i Assemblin, blir konsernsjef for Assemblin Caverion Group. Jacob Götzsche, konsernsjef i Caverion, blir operativ styreleder for det sammenslåtte selskapet. Han får hovedansvar for det europeiske markedet, og i oppstarten også Finland.

Nytt norsk konsern
Sammenslåingen innebærer at Assemblins og Caverions norske selskaper blir formelt samlet i Assemblin Caverion Norge AS.

I første fase vil de norske virksomhetene bli drevet videre som selvstendige enheter under dagens merkenavn. Det er et mål at selskapene gradvis skal kunne utnytte hverandres styrker for å optimalisere resultatene og tilføre hverandre kompetanse.

Juridisk vil endringen være gjeldende fra april. I perioden frem til dette vil det bli etablert en styringsgruppe for Norge med representanter fra begge selskapene. Styringsgruppen vil jobbe med å fastsette ledelsesstruktur og bestemme rammene og det videre aktivitetsløpet for det første driftsåret. Høsten 2024 vil det utarbeides en felles, langsiktig strategiplan som setter retningen for de neste tre årene.

Styrker begge organisasjonene
– Beslutningen fra Triton kom for kort tid siden. Det er derfor mange detaljer og forhold som fortsatt må avklares. Vi skal nå sikre at den videre prosessen skjer smart, kontrollert og med riktig fokus. Målet er å styrke både Assemblin og Caverion gjennom å hente ut det beste fra begge organisasjonene, sier Torkil Skancke Hansen.

Gjøre hverandre gode
Norden er den eneste regionen hvor begge selskaper er representert side om side. De to lederne er opptatt av mulighetene det gir i markedet.

– I Caverion har vi vært gjennom 150 år med utvikling og endringer. Nå gjør vi oss nå klare til en ny og spennende fase. Assemblin har en tung posisjon innenfor spesielt rørfaget i Østlandsområdet. Caverion har hatt fokus på teknisk flerfaglighet, landsdekkende prosjekt- og serviceavdelinger og nasjonale avtaler, med hovedtyngden av omsetning innen elektro, sier Knut Gaaserud.

– Summen av tilstedeværelse, geografi og faglig tyngde gir oss mulighet til å gjøre hverandre gode gjennom å rendyrke spisskompetanse og egenartene våre, og jeg ser mange muligheter for å betjene begge selskapenes kunder på en enda bedre måte fremover. Etter de første, innledende møtene har vi også sett at vi har mye felles når det gjelder kultur, noe som vil være avgjørende for å få ut synergier gjennom å bygge en ny, stor og trygg aktør, sier Gaaserud.


Tags


Leverandører
Tilbake til toppen