SecurityWorldMarket

27.11.2023

Bygningsautomatiseringsmarkedet over 155 milliarder dollar innen 2028

Markedet for bygningsautomasjonssystemer forventes å nå USD 155,9 milliarder innen 2028 fra 88,4 milliarder i 2023, med en CAGR på 12,0 % i perioden 2023-2028. Dette er ifølge en ny forskningsrapport fra Marketsandmarkets. Analytikerne antyder at mange selskaper investerer nå i bygningsautomasjonssystemer, noe som gir en mulighet for vekst i sektoren for bygningsautomasjon.

Forskningen finner at dette markedet er i utviklingsfasen for tiden, med tilstedeværelsen av flere aktører som tilbyr teknologier for bygningsautomatiseringssystem. Asia/Pacific vil sannsynligvis bidra betydelig til veksten av markedet for bygningsautomatiseringssystem. På samme måte forventes Nord-Amerika, Europa og RoW-regionene å være det voksende markedet for den prognoseperioden.

Trådløs teknologi er en driver for vekst
Det trådløse teknologisegmentet forventes å vise en høyere sammensatt årlig vekst enn det kablede teknologisegmentet. Denne veksten tilskrives fordelene som tilbys av trådløs teknologi, inkludert økt mobilitet og kostnadsbesparelser i bygningsautomatiseringssystemer. I tillegg forenkler trådløs teknologi installasjonen, spesielt i eksisterende bygninger, og gir pålitelig nettverkstilkobling gjennom ulike sikkerhetsalgoritmer. Den tilbyr skalerbarhet, koblingspålitelighet, sanntidsfunksjoner og energiuavhengighet når den brukes sammen med enheter for energihøsting, spesielt i bygningsstyringssystemer. Videre finner trådløse teknologinettverk omfattende applikasjoner innen helsevesen, overvåking, landbruk og industri. Viktige trådløse teknologier som brukes i bygningsautomatiseringssystemer inkluderer Zigbee, Enocean, Z-Wave og Wifi.

Energieffektivitet er nøkkelen
De økende energikostnadene og innføringen av strenge energieffektivitetsforskrifter har understreket viktigheten av å overvåke energiforbruket i bygninger. Programvare for energistyring av bygninger spiller en sentral rolle for å gjøre det mulig for bygningsoperatører og huseiere å kontinuerlig overvåke og vurdere energibruken i strukturer. Disse systemene varsler ikke bare bygningsoperatører og eiere om avvik i energiforbruk, men gir også praktisk innsikt for å oppnå energibesparelser. Selskaper som Schneider Electric (Frankrike), Siemens AG (Tyskland) og International Business Machines Corporation (USA) er blant de som tilbyr programvare for energistyring for bygninger. Videre, med fremskritt innen teknologi, legger produsenter av bygningsautomasjonssystemer vekt på å lage brukervennlig programvare for effektiv styring av energiforbruk i bygninger. Denne utviklingen, ifølge forskningen, ansporer senere den globale etterspørselen etter programvare for bygging av energistyring.

Fokus på å bli miljøvennlig
Byggesektoren skiller seg ut som en betydelig global energiforbruker, og står konsekvent for over en tredjedel av verdens totale energiforbruk. I tillegg utgjør det en betydelig bidragsyter til utslipp av karbondioksid (CO2). Som bemerket av Det internasjonale energibyrået (IEA), i regioner som er svært avhengige av tradisjonell biomasse, kan energiforbruket i bygninger representere forbløffende 80 % av hele den regionale energibruken. Spredningen av elektriske systemer i bygninger forverrer energiforbruket og karbonutslippene ytterligere. Effektiv og bærekraftig utnyttelse av energiressursene er derfor avgjørende.

Betydelige muligheter for energi- og kostnadsbesparelser
I lys av dette imperativet er det en økende etterspørsel etter bygningsautomatiseringssystemer. Disse systemene blir stadig mer fremtredende på grunn av deres evne til å redusere energiforbruk og vedlikeholdskostnader i bygninger. Spesielt spiller bygningsautomatiseringssystemer en sentral rolle i å optimalisere energiutnyttelsen, med spesielt fokus på HVAC og lysstyringssystemer, kjent for sin energikrevende drift. I følge IEA-statistikk utgjør luftoppvarming, kjøling og vannoppvarming til sammen omtrent 60 % av det globale energiforbruket i bygninger, noe som gir en betydelig mulighet for energireduksjon. Bygningsautomasjonssystemer gir den ekstra fordelen ved å automatisere HVAC- og belysningssystemer, noe som resulterer i potensielle energibesparelser som varierer fra 5 % til 30 % av en bygnings totale energiforbruk.

Dessuten gir bygningsautomatiseringssystemer en proaktiv tilnærming til bygningsvedlikehold ved å muliggjøre tidlig oppdagelse av driftsproblemer innen utstyr. Denne proaktive tilnærmingen forhindrer ikke bare uventede sammenbrudd, men bidrar også til reduserte bygningsvedlikeholdskostnader.

Globale aktører
Rapporten profilerer store aktører i markedet for byggautomatiseringssystem som Honeywell, Siemens, Johnson Controls, Schneider, Carrier, Bosch, Legrand, Hubbell, ABB, Crestron, Lutron, Cisco, Rockwell, Delta, Mitsubishi, Huawei, Beijer og Hitachi.Leverandører
Tilbake til toppen