SecurityWorldMarket

16.02.2024

Bravidas med sterk ordreinngang og økt nettoomsetning

Tore Bakke administrerende direktør i Bravida Norge Fotograf: Erik Burås / Bravida Norge

Bravidas fjerde kvartalsrapport for 2023 ble offentliggjort i dag 15. februar 2024. Kvartalsmessig kan konsernet vise til en liten økning i ordreinngangen innen både service og installasjon, samt 2 prosent økt nettoomsetning. Det siste året økte nettoomsetningen med 12 prosent og EBITA økte med 2 prosent.

– Det er svært gledelig å kunne foreslå et høyere utbytte til våre aksjonærer i et utfordrende marked. Økningen er motivert av en økt ordreinngang på 25 prosent, stabil servicedrift og forbedret kontantstrøm, sier Mattias Johansson, konsernsjef i Bravida, og fortsetter:

– I tråd med våre forventninger økte nettoomsetningen med to prosent. EBITA-marginen ble derimot negativt påvirket, fremfor alt på grunn av tapsgivende prosjekter i tre regioner i den danske virksomheten.

Markedet er fortsatt usikkert, og Bravida vil fortsette å strengt følge vår «margin før volum-policy». Vi vil dra nytte av vår ekspertise innen infrastrukturprosjekter, der etterspørselen fortsatt er sterk. Våre investeringer innen energieffektiviseringstjenester og løsninger, blant annet byggautomasjon som nå overstiger 1 milliard SEK i årlig inntekt, bidrar også. I tillegg vil vi fortsette å supplere vår organiske vekst med vår velprøvde oppkjøpsstrategi. Mattias Johansson kommenterer videre:

– Nettoomsetningen økte med to prosent og den organiske veksten minket med 2 prosent, som var i tråd med tidligere vurderinger. Jeg vil påpeke at vi fortsatt har organisk vekst i både Sverige og Norge og at den totale serviceomsetningen som utgjør 48 prosent av vår omsetning holder seg stabilt. I tillegg økte ordreinngangen med 25 prosent.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, oppsummerer fjerde kvartal av 2023, og hele fjoråret slik:

– Det er svært gledelig at vi til tross for krevende tider i byggebransjen hadde en veldig fin omsetningsvekst både i siste kvartal og totalt i 2023 og hvor vi i tillegg greide å øke EBITA med 27%, 13% for 2023 samlet. Vår servicevirksomhet fortsetter, i tråd med strategien vår, å vokse, og service utgjorde i fjerde kvartal 52% av omsetningen. Nettoomsetningen vår økte med 4% i kvartalet, 10% totalt i 2023.

– I desember overtok Bravida eierskapet av Thunestvedt Konsern. Selskapene i Thunestvedtkonsernet har en serviceandel på over 60%, og med oppkjøpet har vi vokst med nesten 400 medarbeidere. Vi har styrket vår posisjon på Vestlandet, der vi nå er den største aktøren innen service og installasjon.

– Oppsummert har vi prestert bra i et krevende kvartal og et krevende år i byggebransjen. Vi er godt posisjonert for fremtiden med høy grunnbemanning, høy serviceomsetning, økt tjenestetilbud og en solid ordrereserve, avslutter Tore Bakke.Leverandører
Tilbake til toppen