SecurityWorldMarket

21.02.2024

Bedrifter bruker AI-aktivert video for å øke produktiviteten

Ny forskning fra Hanwha Vision viser at nesten en tredjedel (31%) av europeiske bedriftsledere tar til orde for AI-aktivert video som et hjelpemiddel til å løse sine forretningsutfordringer.

Dette er nesten det dobbelte av antallet som favoriserer automatisering og robotikk (17 %) og nesten det samme som de som ser på 5G, tingenes internett (IoT) som nøkkelen til å løse utfordringene deres (32 %).

AI-aktivert video kombinerer nettverksbaserte videokameraer med AI for automatisk å oppdage og klassifisere objekter, inkludert mennesker, kjøretøy og deres spesifikke attributter. Ved å bruke algoritmer innebygd i kameraet, kan det varsle brukere når spesifikk atferd blir identifisert – for eksempel et kjøretøy som kjører i feil retning, en lageroperatør som ikke har på seg verneutstyr eller et uventet objekt på en produksjonslinje.

– 2024 ligger an til å bli året da AI-aktivert video bryter gjennom til vanlig bruk. Takket være økende bevissthet om AI i mainstream og beviste forretningssuksesser ved bruk av AI-aktivert video, tyr flere ledere til teknologien for å løse utfordringer utenfor sikkerhet, sier Pread Um (Suk Bong), produkt- og markedsdirektør i Hanwha Vision Europe.

– Video har et enormt potensial for å effektivisere driften, gi verdifulle data for å informere om strategi og planlegging, og bidra til å sikre mennesker og eiendeler. Det er oppmuntrende å se at så mange organisasjoner ikke bare erkjenner dette, men aktivt planlegger å ta i bruk AI-aktivert video for disse bruksområdene.

For å bedre forstå ledernes holdninger til AI-aktivert video i post-ChatGPT-tiden, utførte Hanwha Vision forskning blant 1000 individer i organisasjoner i fem europeiske land (Storbritannia, Nederland, Italia, Tyskland og Frankrike). Drifts- og sikkerhetsledere ble spurt om teknologiene de vil ta i bruk for å møte en rekke strategiske forretningsutfordringer, som å finne nye effektivitetsgevinster, introdusere nye prosesser og kontrollere kostnader.

Respondentene anerkjenner rollen som AI-aktivert video kan spille for å løse disse forretningsutfordringene, med mer enn én av to (55 %) som planlegger å bruke AI-aktivert video for å finne nye effektiviteter, og et tilsvarende antall (49 %) bruker den til å administrere kompliserte forsyningskjeder.

Denne mer "intelligente" bruken av video markerer et dramatisk skifte fra sikkerhetsfunksjonen som CCTV, som det tidligere ble kjent, historisk har oppfylt. Faktisk er den tradisjonelle rollen til videokameraer i å "opprettholde et trygt og sikkert miljø" sitert av langt færre respondenter i Hanwha Visions forskning (26 %).

Ledere i produksjonssektoren var de mest mottakelige for å utnytte teknologien for å møte utfordringene deres, med de i detaljhandelen på en nær andreplass. Ledere av smarte byer viste mer begrenset entusiasme for AI-aktivert video, tingenes internett (IoT) og 5G, et overraskende funn i strid med den bredere "smartby"-visjonen - det vil si å bedre koble steder med menneskene som bor , besøk og arbeid i dem.

Mens forskningen fant at AI-aktivert videoteknologi finner fordel hos et bredt forretningspublikum, avdekket den også potensielle barrierer for adopsjon. Den viktigste blant disse var det forestilte behovet for opplæring i teknologien, sitert av 40 % av respondentene. Å investere i intuitive videosystemer som fungerer "out-of-the-box" kan imidlertid redusere mengden opplæring og teknisk kunnskap som kreves av operatører for å bruke AI-aktivert video.

En annen potensiell barriere for adopsjon ligger, kanskje ikke overraskende, i bekymringer rundt cybersikkerhet. Ikke unikt for videoteknologi, kan dette reflektere bredere bekymringer om datasikkerhet og potensialet for at nettverksenheter kan bli kompromittert. Å jobbe med ansvarlige produsenter som har en langvarig forpliktelse til beste praksis for cybersikkerhet og er i samsvar med National Defense Authorization Act (NDAA), vil bidra til å løse slike bekymringer.Leverandører
Tilbake til toppen