SecurityWorldMarket

07.11.2022

Beate Gangås ny sjef PST

Statsråd Emilie Enger Mehl (t.v) gratulerer Beate Gangås som ny sjef PST. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Beate Gangås (59) er ny sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), for en periode på seks år. Hun etterfølger Hans Sverre Sjøvold som fratrådte sin stilling tidligere i år.

– Regjeringen er fornøyd med at Beate Gangås har tatt på seg oppdraget med å lede PST de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Gangås kommer fra stillingen som politimester i Oslo og er utdannet jurist.

Beate Gangås har gode forutsetninger for å lede Politiets sikkerhetstjeneste. Hun har ledet både Østfold og Oslo politidistrikt, hun har vært leder tidligere i PST, og hun har lang erfaring fra ulike lederstillinger i politiet. Gangås har også vært likestillings- og diskrimineringsombud. Hun begynte sin karriere som politifullmektig i Vest-Finnmark politidistrikt.

Gangås tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.Leverandører
Tilbake til toppen