SecurityWorldMarket

08.11.2023

Bærekraft i studier i Politiledelse

Førsteamanuensis Anne Rød, professor Ole Boe og seksjonssjef Janne Helgesen. FOTO: POLITIHØGSKOLEN

Politihøgskolen innfører bærekraft som en del av sine studier i Politiledelse. Dette er en del av en større revisjon av utdannelsene, som har som mål å forberede lederne på utfordringene som det moderne politiet står overfor.

– Det å skape refleksjoner rundt hvordan bærekraft angår meg og mitt lederskap kommer til å gjøre en forskjell. Jeg gleder meg til å sette bærekraft på agendaen, sier føresteamanuensis Anne Rød, leder for revisjonsprosessen.

Mål om å bidra til bærekraftige beslutninger
Revisjonen av lederutdanningene er bredt forankret i flere forhold, deriblant Politihøgskolens strategiske føringer for bærekraft. I revisjonsmandatet har man vektlagt hvordan utdanningene kan bidra til å sette fremtidige politiledere i stand til å tenke bærekraft og ta bærekraftige beslutninger.

Ledere tar daglig flere avgjørelser som har implikasjoner for bærekraft i alt fra hva som prioriteres, hvordan man utfører oppgavene og hvordan man kommuniserer. Samtidig påvirker ledere politiets kultur og praksis for bærekraft.

– Vi ønsker å se på hvordan undervisningen kan bringe denne tankegangen inn, og bidra til å skape refleksjoner. Behovet for bærekraftige beslutninger, styring og ledelse kommer inn så sterkt nå at politiet er nødt til å være med og bidra, fortsetter Rød.

Tente på bærekraftig selvledelse
Som et ledd i revisjonsarbeidet holdt professor Rune Bjerke ved Høyskolen Kristiania et foredrag om bærekraft og hvordan det påvirker politiets arbeid.

Under foredraget la han vekt på bærekraftsmål tre og fire, som handler om god helse, livskvalitet og utdanning, og sammenhengen med selvledelse og arbeidsglede.

– Det tente vi veldig på. Det blir for enkelt å si at bærekraft handler om å reise mindre, eller bare ha digital undervisning. Vi ønsker å få inn fokus på helsefremmende selvledelse og ledelse i studiene, og se mål tre i sammenheng med lederes evne til å stå i jobben. Det er en veldig aktuell problemstilling for politiet. Bare det å få inn bærekraft i læringsutbyttebeskrivelsene, er jeg veldig fornøyd med, sier Rød.

Veien videre
Elleve ledelsesutdannelser blir nå revidert. Fristen for arbeidet er 31/12.

– Å fokusere så eksplisitt på bærekraft er nybrottsarbeid for oss. Det er ulike syn på tematikken og viktigheten, også i arbeidsgruppene. Det var nyttig å få inn folk som kunne hjelpe oss å konkretisere og dra ned begrep som kan fortone seg både luftige og lite konkrete. Det er sånn det blir mer meningsfylt å jobbe med. Samtidig håper vi at denne artikkelen kan bidra til økt fokus på bærekraft på tvers av fagfeltet ledelse, avslutter seksjonsleder Janne Helgesen.Leverandører
Tilbake til toppen