SecurityWorldMarket

10.08.2022

Axis setter vitenskapsbaserte mål for reduserte utslipp

Ray Mauritsson og Carl Trotzig.

Axis Communications har forpliktet seg til å sette selskapsomfattende utslippsreduksjonsmål i tråd med Science Based Targets-initiativet (SBTi), som har som mål å drive ambisiøse klimatiltak i privat sektor, globalt.

Som en del av initiativet har Axis forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål i tråd med nivået på karbondioksidutslipp som kreves for å oppfylle målene i Paris-avtalen – å begrense global oppvarming til godt under 2°C over før-industrielle nivåer og fortsatt innsats for å begrense oppvarmingen til 1,5°C.

– Som underskriver av FNs Global Compact, er vår forpliktelse til å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål et logisk neste skritt i vårt pågående arbeid for å redusere miljøpåvirkningen av vår forretningsdrift, sier Ray Mauritsson, administrerende direktør i Axis.

– Vi vet at målene vi setter vil være ambisiøse og utfordrende, ikke bare for oss men også for leverandørkjeden vår, men vi er også tydelige på at det er helt nødvendig for alle bedrifter å møte denne utfordringen.

Carl Trotzig, Director, Quality & Environment i Axis, er enig.

– I løpet av neste år skal vi sørge for at vi har et vitenskapsbasert utslippsreduksjonsmål som er ratifisert av SBTi. Carl Trotzig understreker også at målene ikke bare skal dekke Axis’ egen virksomhet, men også alle leverandører til nettverksproduktselskapet og alle aktører i kundekjeden.

– Denne skalaen vil bety at alle aspekter av virksomheten vår – fra råvarene som brukes i komponentproduksjonen til tilnærmingen av resirkulering av produkter ved slutten av levetiden – vil beviselig måtte bidra til å nå målet om utslippsreduksjon, sier han.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) gjør det mulig for bedrifter å sette ambisiøse utslippsreduksjonsmål i tråd med den nyeste klimavitenskapen. Det er fokusert på å akselerere selskaper og finansinstitusjoner over hele verden mot en halvering av utslippene innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050. Initiativet er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og en av We Mean Business Coalition-forpliktelsene.

Axis forpliktelse til å utvikle vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål gjenspeiler organisasjonens pågående initiativ for å redusere dens miljøpåvirkning. Selskapets innsats støtter tre pilarer: bekjempelse av klimaendringer, beskyttelse av naturressurser og beskyttelse av økosystemer.Leverandører
Tilbake til toppen