SecurityWorldMarket

02.06.2023

Atea fornyer IT-avtalen med Equinor

Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge

IT-selskapet Atea fornyer IT-avtalen med Equinor. Atea får ansvaret for å levere nettverk til alle Equinors lokasjoner globalt. Avtalen har en varighet på fem år med mulighet for forlengelse.

– Dette er en stor tillitserklæring fra Equinor at de velger å fornye avtalen med oss. Vi er stolte over å få muligheten til å levere IT-infrastruktur til et selskap som har drift i mer enn 30 land over hele verden, og som har en helt sentral rolle i energiomstillingen Norge og verden skal igjennom, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Leverer nettverk globalt
Atea skal sammen med Cisco levere nettverk til alle Equinors lokasjoner globalt. I tillegg vil Atea levere en digital plattform for oppfølging og innkjøp av maskinvare og programvare knyttet til nettverk.

– Det er gledelig å se Ateas evne til å vise kompetansen og ikke minst bygge tillitt ovenfor store aktører som Equinor. Vi er svært fornøyde med at Atea har fornyet sin IT-avtale med Equinor, og jeg vet at Cisco-teknologien vil bidra til suksess og digital transformasjon, sier Trine Strømsnes, General Manager i Cisco Norge.

Sikring av kritisk infrastruktur
Det digitale trusselbildet er i stor endring, og truslene blir flere og mer sofistikerte. Derfor er det viktig at digital infrastruktur er oppdatert, og at man har gode systemer som følger opp dette.

– Det digitale trusselbildet er mer krevende enn noen gang, og en oppdatert og sikker digital infrastruktur er helt avgjørende for å unngå sikkerhetsbrudd. Vi vet at våre kunder har hatt sikkerhet høyt på agendaen over mange år, og vi er takknemlige for tilliten Equinor viser oss med fornyelsen av denne IT-avtalen, sier Saxrud.Leverandører
Tilbake til toppen