SecurityWorldMarket

28.10.2020

Assa Abloy setter nye holdbarhetsmål – tilpasset til Parisavtalen

Assa Abloy slutter seg til Science Based Targets-initiativet for å ytterligere minske utslippene av klimagasser i hele verdikjeden. Konsernet kommer til å sette mål som er tilpasset til Parisavtalen, som skal begrense den globale temperaturøkningen til 1,5°C ved å halvere utslippene mot 2030 og bli klimanøytral innen 2050.

Nico Delvaux, leder og konsernsjef for Assa Abloy, mener at holdbarhet kommer til å være avgjørende for økonomisk og industriell utvikling i de kommende ti-årene.

– Vår langsiktige forpliktelse til Science Based Targets viser vår vilje til å lede vår bransje mot en mer holdbar framtid og kommer ytterligere til å forbedre vår konkurransekraft med holdbare produkter, løsninger samt operasjonelt, sier han.

Konsernet lanserer også et nytt, ambisiøst holdbarhetsprogram med mål for 2025. Det nye programmet bygger på Assa Abloys tidligere femårige holdbarhetsprogram som har pågått siden 2010. Programmets målsetning er å forbedre medarbeidernes helse og sikkerhet, minske energi, karbondioksid- og vannforbruket, øke materialeffektiviteten og redusere avfall.

Resultatene fra programmet 2015-2020 kommer til å presenteres på konsernets holdbarhetsregnskap som publiseres i mars 2021.

For mer informasjon om Assa Abloys holdbarhetsarbeid: www.assaabloy.com/sustainability

Science Based Targets er et verdensomspennende initiativ som gir støtte til selskaper for å sette vitenskapelige klimamål og øke deres konkurranseevne i overgangen til en økonomi basert på et redusert nivå av utslipp. Det er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF).


Leverandører
Tilbake til toppen