SecurityWorldMarket

13.09.2022

Assa Abloy med ny enhet innen kritisk infrastruktur i Skandinavia

Assa Abloy Global Solutions har etablert en ny forretningsenhet i Stockholm med fokus på fysisk beskyttelse av kritisk infrastruktur. Med etableringen forsterker selskapet ytterligere sin spesialkompetanse og kundeforståelse på det skandinaviske markedet. Virksomheten starter opp i begynnelsen av oktober.

Den nye enheten, Assa Abloy Global Solutions Critical Infrastructure Skandinavia, tilbyr avanserte løsninger for lås- og tilgangskontroll for kritisk infrastruktur innen områdene el og energi, olje og gass, vannrensing og -forsyning, telekom, transport og gruveindustri. Ifølge Ergin Kulenovic, leder for den nye salgs- og kundeserviceenheten, er målet å utvide spesialistkompetansen på det skandinaviske markedet.

– Vi er veldig glade for å få styrket vår virksomhet også i Sverige, Danmark og Norge. Med den nye enheten vil vi tilføre en sterkere betoning på helhetsløsninger samt øke kundeforståelsen. Vi forstår våre kundesegment innenfor kritisk infrastruktur og kan også bidra med ‘best practice’-løsninger fra resten av verden i segmentene, da mange av disse har lignende behov og prosesser, sier Kulenovic, leder for Skandinavia.

Den nye enheten forsterker partnerskapet med både forhandlere og sluttkunder.

– Vi kommer til å ha åpen og tett kontakt med våre sluttkunder for å bedre forstå deres behov og kunne sette sammen skreddersydde løsninger. Sammen med våre forhandlere fortsetter med det gode samarbeidet for å tilby løsninger.

Behovet for beskyttelse av kritisk infrastruktur øker
Assa Abloy Global Solutions arbeider mot en sterk global vekst for å best kunne tjene sine kunder verden rundt med både digitale, elektromekaniske og mekaniske helhetsløsninger for kritisk infrastruktur. Nu står Skandinavia for tur, og Ergin Kulenovic ser stort potensial på markedet.

– Vi trenger beskyttelse og drift av kritisk infrastruktur, som for eksempel vannforsyning og energi, øker både lokalt og globalt og med befolkningstilvekst og urbanisering. Vi ser også som energikrisen og overgangen til fornybare energikilder samt utviklingen fra 4G til 5G innen telekomdrivermodernisering og utbygging.

Den nye enheten befinner seg i tilknytning til Assa Abloys kontor i Stockholm og ved åpningen er fokus på Sverige. På sikt søkes egne representanter i Norge og Danmark for å kunne betjene kunder på en fleksibel måte i alle skandinaviske land.Leverandører
Tilbake til toppen