SecurityWorldMarket

19.02.2024

Årets trussel- og risikovurderinger er kunngjort

Årets trussel- og risikovurderinger fra Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet

12. februar la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og justis- og beredskapminister Emilie Enger Mehl (Sp) innledet pressekonferansen, før sjefen for Etterretningstjenesten, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås, og sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Lars Christian Aamodt, la fram sine vurderinger rundt aktuelle tryggingsutfordringer.

Fokus 2024
– Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i er alvorlig. Det pågår en fullskala invasjonskrig i Europa. Vi står ved et tidsskille. Småstater som Norge må manøvrere med kløkt. Vi må ta hensyn til den sikkerhetspolitiske risikoen i avgjørelser som fattes i alle sektorer. Norge og Europa må være forberedt på å ta et større ansvar for egen og alliert trygghet. Rapportene som i dag blir presentert understreker at verdenen er farligere og mer uforutsigbar, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Endringen i den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det særlig viktig å løfte frem arbeidet med totalforsvar og beredskap. Denne påvirker alle deler av samfunnet, både sivil og militær sektor. Trusselbildet i Norge er komplekst og krevende, og regjeringen har tatt viktige grep i arbeidet for å styrke nasjonal trygghet og kontroll. Samtidig må vi i fellesskap gjøre mer for å øke tryggheten vår på tvers av samfunnet. Dette går nå inn i vårt pågående arbeid med totalberedskapmeldingen, sier justis- og beredskapminister Emilie Enger Mehl.

Rapportene
I den årlige trusselvurderingen «FOKUS» gir Etterretningstjenesten analysen sin av status og ventet utvikling innenfor tematiske og geografiske områder som tjenesten vurderer som særlig relevant for norsk trygghet og nasjonale interesser.
Rapporten finnes på: Forsvaret.no

PST sin årlige trusselvurdering er en analyse av ventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområde, som terror, spionasje og trusler mot myndighetspersoner.
Les den her: Pst.no

I «RISKO 2024 - Økte uvisshet - høyere beredskap» vurderer NSM risikoen for at samfunnet blir rammet av tilsikta handlinger som kan skade viktige samfunnsinteresser.
Les den her: Nsm.noLeverandører
Tilbake til toppen