SecurityWorldMarket

28.11.2018

396 exabytes i måneden

– Behovet for kapasitet og IP-trafikk over hele verden øker markant, sier Ciscos Norge-sjef.

Hvert år publiserer Cisco en rapport hvor de ser på hvor mye data som overføres over internett og hvor mange enheter som er tilkoblet, og prøver å anslå hvor stor veksten kommer til å bli de neste årene.

Ifølge årets Cisco Visual Networking Index har det blitt overført mer enn 4,7 zettabytes over internett siden det så dagens lys i 1984. En zettabyte er det samme som en trilliard bytes, eller én million petabytes (1.000.000.000.000.000.000.000 bytes).

4,7 millioner zettabytes tilsvarer ifølge Cisco den samlede datamengden for alle filmer som noensinne er laget, strømmet over internett hvert minutt i 32 år.

Trafikken øker imidlertid kraftig etter hvert som en stadig større andel av verdens befolkning kommer på nett, og etter hvert som vi tar i bruk video i større grad.

Ifølge Cisco vil vi innen 2022 nå et punkt der det overføres mer IP-trafikk mellom globale nettverk enn det ble gjort i løpet av de 32 årene fra 1984 og frem til 2016.

396 exabytes i måneden

Ifølge rapporten ventes den globale IP-trafikken å nå 396 exabytes per måned innen 2022 (altså 4,8 zettabyte på ett år). Det er opp fra 122 exabytes per måned i 2017.

– Årets rapport viser at vi er i en tid hvor internett omfavner alt vi gjør i mye større grad enn tidligere. Integrasjonen av for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring og 5G vil gjøre at bransjer og områder som blant annet helse, velferd, forsvar, klima og samferdsel vil digitaliseres med nye løsninger vi for få år siden ikke trodde var mulig. Dermed øker også behovet for kapasitet og IP-trafikk over hele verden markant, noe årets VNI-rapport viser, sier Sven Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge.

Mens bare 45 prosent av verdens befolkning benyttet internett i 2017, vil rundt 60 prosent bruke internett i 2022 – tilsvarende ca. 4,8 milliarder mennesker.

Kraftig vekst i gaming- og AR/VR-trafikk

Det er trafikk relatert til video, gaming og multimedia som vil stå for den store veksten fremover. IP-basert videotrafikk vil firedobles innen 2022, og stå for 82 prosent av trafikken (opp fra 75 prosent i 2017). Gaming-trafikken vil nidobles, og ventes å stå for fire prosent av all IP-trafikk i 2022.

Cisco tror også at trafikk fra VR- og AR-løsninger vil skyte til værs etter hvert som flere (også i næringslivet) tar i bruk teknologien i større grad. VR- og AR-trafikk vil stå for 4,02 exabytes i måneden, opp fra 0,33 exabytes i 2017 – bortimot en 12-dobling siden 2017.


Leverandører
Tilbake til toppen