SecurityWorldMarket

05.01.2024

2024-trendene kunne ses allerede på Sectech

Lennart Alexandrie, utgiver, AR Media International, speider trender for 2024.

Under Sectech i Stockholm 24.–25. oktober 2023 ble det med stor tydelighet vist hvilken vei markedet for fysisk sikkerhet er i ferd med å gå og dermed hvilke trender som vil prege 2024.

At AI-løsninger er en av de klareste trendene i sikkerhetsmarkedet ble tydelig understreket under Sectech-dagene. Ikke minst innen kameraovervåking. Motorola kan være selskapet som anses for å ha den globale dominansen av intelligent videoanalyse etter alle sine oppkjøp innen kameraovervåkingssektoren, men i løpet av Sectech-dagene ble Bosch Security Systems kjent som den store lederen med sin IVA Pro-løsning. Da Detektor International Award kåret årets beste produkter på sikkerhetsbanketten – som avsluttet messens første dag – ble Bosch tildelt prisen «Innovative Achievement» for nettopp den AI-drevne IVA Pro-løsningen.

Selvkalibrerende intelligent kameraovervåking
IVA Pro-løsningens mest bemerkelsesverdige funksjon er at den tilbyr selvkalibrering av kamerasystemet. Det foregår via plug-ins for fire ulike applikasjoner; perimeterovervåking, trafikkovervåking, bygningssikkerhet eller intelligent objektsporing. Så det var ikke bare den intelligente videoanalysetrenden Bosch-løsningen representerte, men også bransjens økende fokus på å skape installasjonsvennlige løsninger.

Skyløsninger på vei oppover
Den andre megatrenden som preget Sectech var skyløsninger. På Sectech 2019 var det mange som snakket om det amerikanske selskapet Eagle Eye Networks, som på den tiden nettopp hadde etablert seg i Norden. Med sitt rene skyvideoovervåkingskonsept for det profesjonelle sikkerhetsmarkedet, så mange på etableringen som provoserende. På den tiden var det stor skepsis til skyen i bransjen. Den skepsisen er stort sett blåst bort.

På Sectech i 2023 kunne flere betydelige produsenter av sikkerhetssystemer skilte med store skyinvesteringer. Både Aritech (en del av Carrier Fire & Security) og Acre Security (tidligere Vanderbilt) vant priser for sine skyløsninger i forbindelse med Detektor International Award. Legg til at flertallet av de andre 10 prisvinnende løsningene inkluderte skyløsninger.

ID-håndtering og adgangskontroll fortsetter
Med IAM-selskaper og produsenter av adgangskontrollsystemer er skyløsninger allerede godt etablert – primært drevet av behovet for mobil ID-administrasjon. Skyklubben i adgangskontrollsektoren fikk også et nytt svensk medlem da Axema lanserte sin første skyløsning, Vaka Online, hos Sectech.

Det er ingen tvil om at skybaserte sikkerhetssystemer er på fremmarsj, selv om lokale løsninger (lokale systemer) knapt har spilt sin rolle. I tillegg er det en mellomting – hybridløsninger – der skyen brukes men hvor sensitive data håndteres lokalt. Men med en økende cybertrussel øker sikkerhetskravene til tekniske systemer som er koblet til kritisk infrastruktur, og i den typen installasjoner er ikke skyen spesielt ettertraktet – i hvert fall ikke i Sverige.

Personvernvennlig ansiktsgjenkjenning
Passkontroll basert på ansiktsgjenkjenning er ønsket av mange, men gjeldende GDPR-krav har kjølt ned interessen for teknologien i Europa. På Sectech presenterte imidlertid det amerikanske selskapet Alcatraz AI en løsning som kan være en game-changer. Rock er en ansiktsautentiseringsløsning for rask og effektiv kontaktløs adgangskontroll som ikke lagrer noe bilde av brukerne. I stedet blir unike funksjoner i brukerens ansikt konvertert til digitale beregninger som matches mot en fullstendig anonymisert database for å sjekke folks tillatelser til bestemte områder. Kombinert med programvare for samtykkebehandling er denne løsningen helt unik og kan bane vei for ansiktsgjenkjenning i adgangskontrollapplikasjoner.

IMY bestemmer
Forutsatt at arbeidsgiver ikke eier eller håndterer disse dataene og at det finnes en alternativ måte å identifisere seg på, kan denne løsningen potensielt oppfylle GDPR-kravene, innrømmet IMYs enhetsleder Jennie Bård i en paneldiskusjon på Sectech. For alle de som tar til orde for adgangskontroll med ansiktsskanning, var det et positivt budskap. Det er nettopp håndteringen av kundedata som er sentralt for de fremvoksende moderne tjenesteproduserende sikkerhetsselskapene. Dette betyr at sluttkunden kobles fra samtykkehåndteringen og at teknologien derfor skal kunne brukes uten å være i konflikt med GDPR. Om IMY vil se nærmere på teknologien og etter testing gjøre samme tolkning gjenstår å se.

Gjennombrudd for lidar
En annen personvernvennlig teknologi som virkelig ble fremhevet i løpet av Sectech-dagene var lidar (Lysdeteksjon og rangering). Denne laserbaserte teknologien kan definere egenskapene til et inntrengende objekt, slik som størrelse og form, og også måle avstanden til det. Presisjonen og anonymisert deteksjon gjør Lidar til et sterkt komplement eller alternativ til kameraer med innebygd bevegelsesdeteksjon, for eksempel ved perimeterovervåking. Siden lidar-teknologien ikke gjør personer i overvåkingsområdet identifiserbare

På Sectech var det flere utstillere som markedsførte lidar og teknologien feiret også store triumfer ved årets Detektor International Award-seremoni. Lidars teknologiløsninger ga både Optex og Flasheye førstepremie i henholdsvis kategoriene Alarm & Detection og IoT Security. To av fire priskategorier ble dermed vunnet med lidarløsninger. Dette kan kalles et teknologisk gjennombrudd i markedet for fysisk sikkerhet.

Sikkerhet som en tjeneste
Med utviklingen av AI og den økende utbredelsen av skalerbare skytjenester, vil sikkerhetsindustriens transformasjon fra dagens produktorienterte operasjoner til tjenestebaserte forretningsmodeller akselerere. Security as a Service (SECaaS) er dermed en sterk trend som generelt vil prege markedet for fysisk sikkerhet de neste årene.

Konklusjon om beskyttelse 2024
Med disse trendspeiderne ser jeg frem til SKYDD – Nordens største sikkerhetsmesse – som finner sted 24. – 26. oktober 2024 på Stockholmsmässan. Der vil AI, skyløsninger, SECaaS, lidar-teknologi og kanskje til og med personvernvennlig biometrisk-basert adgangskontroll bekrefte deres stadig viktigere rolle i sikkerhetsmarkedet.

Med dette vil jeg ønske alle en god fortsettelse på det nye året.

Lennart Alexandrie
Utgiver, AR Media InternationalLeverandører
Tilbake til toppen