SecurityWorldMarket

29.06.2017

2016 ble et historisk godt år for Nokas

Nokas konsernet leverer sitt høyeste EBITDA og beste resultat på 29 år.

Med dette resultatet styrker Nokas ytterligere både sin økonomiske kapasitet, posisjon og konkurransekraft i det skandinaviske markedet.

Administrerende direktør i Nokas, Heine Wang, sier følgende om resultatet i årsrapporten for 2016:

- I Norge økte Nokas inntektene på tross av manglende økonomisk vekst i markedet og sviktende oljeinntekter og –investeringer. Det betyr at Nokas tar markedsandeler i et marked der den økonomiske utviklingen i landet har ført til at sikkerhetsmarkedet naturlig har bremset opp. Nokas ser imidlertid positivt på det norske markedet og tror på en positiv utvikling allerede innen 2017.

- I det svenske markedet utfordrer Nokas både markedslederen og de lokale selskapene. Det er hard konkurranse, og endringene i de sosiale utgiftene har påført bransjen store ekstra kostnader. Sverige er det landet i Skandinavia som har størst nedgang i kontantmengden. Nokas har imidlertid klart å tilpasse seg markedet og har skapt god lønnsomhet gjennom det innovative helautomatiserte betalingssystemet Nokas autoCash.

- I løpet av 2016 ferdigstilte Nokas to nye tellesentraler i Danmark. Det er investert betydelig for å ta over en større del av bankmarkedet. Dette vil på kort sikt medføre økte kostnader, på lengre sikt vil det sikre ytterligere marginforbedring og vekst. Markedspotensialet er stort og sentralene imøtekommer framtidige bransjekrav som gir en betydelig økning i både effektivitet og sikkerhet. Det gjør tjenesten både konkurransedyktig på pris og representerer en kapasitet til å håndtere store kunder.

- Driftsinntektene for konsernet ble for året 2016 på 4 260 millioner kroner mot 4 213 millioner kroner i 2015. Nokas EBITDA resultat for 2016 ble på 288,7 millioner mot fjorårets 205,1 millioner kroner. Forbedringen fra fjoråret ble på 83,6 millioner kroner. I resultatet ligger også en salgsgevinst for eiendommer i Danmark. Nokas gode resultat har ført til at det har blitt nedbetalt gjeld og at det ble oppnådd et tilfredsstillende forhold mellom EBITDA og nettogjeld på 3,38%.

- Konsernet går nå inn i sitt trettiende år med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Nederland. Med nesten 9 000 ansatte håndterer Nokas i underkant av 200 000 kunder. Nokas møter samfunnsoppdraget og egen vekst med fokus på innovasjon, kompetanse og kvalitet.


Leverandører
Tilbake til toppen