SecurityWorldMarket

15.05.2024

1,6 milliarder til politiet

Regjeringen vil styrke forsvar, sikkerhet, politi og beredskap betydelig, og foreslår derfor 1,6 milliarder kroner ekstra til politiet i 2024, 1 milliarder kroner mer enn tidligere varslet.

– Ungdomskriminaliteten har økt, vi har hatt flere drap og det har vært åpen gjengvold. Slik skal vi ikke ha det i Norge. Regjeringen styrker derfor politiet og staker ut kursen for å knuse gjengkriminaliteten. Derfor foreslår regjeringen å umiddelbart øke innsatsen mot organisert kriminalitet, kriminelle gjenger og kriminelle nettverk med 300 millioner kroner nå i 2024, og en varig styrking på 600 millioner kroner i året fra 2025. Dette gir politiet nødvendig forutsigbarhet til å iverksette tiltak og øke bemanningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen varslet allerede i februar en økning på 635 millioner kroner til politiet. Nå foreslår regjeringen en milliarder kroner i tillegg til dette, som styrker politiet og øker bemanninga.

Flere europeiske land har et gjengproblem og i Norge har politiet identifisert omkring 100 kriminelle nettverk og 1200 personer som er knyttet til disse. Politiet har vurdert at kriminelle nettverk og -gjenger representerer en betydelig utfordring, blant annet gjennom rekruttering av unge personer til kriminelle miljøer, ofte preget av voldelige interne konflikter.

– Bevilgningen vi legger fram i dag legger opp til en solid politistyrking der vi trapper opp kampen mot at gjenger skal få fotfeste i Norge. Dette setter politiet i stand til økt forebygging, økt tilstedeværelse og bedre beredskap i prioriterte områder. Gjenger har ingen plass i norske nabolag og styrkingen av politiet er et tydelig signal til gjengene, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringens forslag innebærer en betydelig styrking både i politidistrikter og særorgan, med en satsing på etterretning, etterforskning og inndragning av verdier som stammer fra kriminalitet.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er nærpolitiet viktig. Politiet skal ut av bilene, og inn i nærmiljøene hvor gjengene opererer. Vi skal drive mere med forebygging og bygge tillit. Det skaper trygghet for folk i hverdagen, sier statsråden.

Regjeringens forslag legger opp til at politiet kan gjøre nødvendige investeringer i IT-systemer, dekke kostnader til eiendom og investeringer som sikrer utstyr til godt politi operativt arbeid. Dette er tenkt å sette politiet i bedre stand til å drive en effektiv kamp mot kriminalitet.

I tillegg styrkes PST med 150 millioner og 115 millioner til registrering av ukrainske asylsøkere i 2024.Leverandører
Tilbake til toppen