SecurityWorldMarket

21.06.2022

1,1 millioner har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd – men få er bekymret

Vi håndterer økonomien, jobber og opprettholder sosiale relasjoner på mobilene våre. Sammen med banken og lommeboken, har også legen og helsetjenestene flyttet inn på denne enheten. Men bevisstheten om digitale risikoer er lav blant nordmenn. Det viser Samsung Electronics Nordics nye rapport Digital Nærkontakt – nordmenns syn på digital sikkerhet.

Med samfunnets økende digitale tilstedeværelse, øker også de kriminelle tendensene i verden. Sammen med liten interesse og lav kunnskap rundt ansvaret for sin digitale sikkerhet blant brukerne, stilles det ekstra høye krav til teknologiselskaper om å ta ansvar for å sikre brukernes data. Ifølge en ny undersøkelse fra Samsung Electronics Nordic er 67 prosent av respondentene ikke bekymret for å bli utsatt for angrep via mobilen eller nettbrettet. Samtidig oppgir 22 prosent i undersøkelsen at de har vært utsatt for sikkerhetstrusler på mobilen, og 12 prosent har blitt utsatt flere ganger.

– Samtidig som teknologien vi skaper blir bedre og smartere, blir datakriminelle mer kreative i sine tilnærminger til å få tilgang til sensitive data. Via alle enheter som på en eller annen måte er koblet til et nettverk, er det fare for ulike typer sikkerhetstrusler. Samsung har lang erfaring med å bygge rammeverk som beskytter brukeren, som Samsung Knox, forklarer Andreas Bergqvist, nordisk produktsjef i Samsung Electronics Nordic.

På spørsmål om hva man er mest bekymret for å miste i et dataangrep, dominerer penger og personlig informasjon. 48 prosent er først og fremst bekymret for å tape penger. Når det gjelder personopplysninger, som personnummer, er dette noe som bekymrer tre av ti nordmenn.

– Biometriske data er beskyttet via Knox Vault, på Samsung-telefoner, og gjennom brukersamtykke vil det være enkelt å få oversikt over hvilke apper som deler dataene dine og hvilken type data som deles. Flertallet av datasikkerhetsbrudd i dag skyldes menneskelige feil. For eksempel at du har klikket på en falsk lenke i en e-post, såkalt phishing, eller via «social hacking» som betyr at en ekte person hevder å være for eksempel en bankansatt og at offeret i denne måte gir og lekker sine personopplysninger frivillig, sier Andreas Bergqvist.

Sikkerhet vil også spille en stor rolle i fremtidens metaverse. Resultatene fra undersøkelsen viser at lover og regler i metaverse allerede er etterspurt. Hele 60 prosent av respondentene mener at metaverse må begrenses i form av lover og regler. Bare tre prosent mener at det ikke bør reguleres i det hele tatt.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Samsung. Innsamlingen av data ble gjort gjennom 4 043 nettintervjuer med nasjonalt representative utvalg av befolkningen i alderen 18-99 år i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Antall respondenter fra Norge var 1 012. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 15.-26. januar 2022.


Leverandører
Tilbake til toppen