SecurityWorldMarket

07.06.2023

– Viktig at næringslivet følger opp kommisjonene

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Den siste måneden har Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen lagt frem sine rapporter. – Nå er det næringslivets tur til å gå gjennom anbefalingene, og bidra til gode løsninger for nasjonal sikkerhet og beredskap, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd.

– Næringslivet er en betydelig del av beredskapen i Norge. Det viser rapportene fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen veldig tydelig, sier Johannessen.

Rapportene har en rekke anbefalinger om hvordan næringslivet kan integreres tettere i det nasjonale sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Begge kommisjonene peker for eksempel på at næringslivet må kobles tettere på den nasjonale krise- og beredskapsledelsen. Totalberedskapskommisjonen anbefaler i tillegg at det opprettes en egen forsyningsorganisasjon under Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med næringslivet.

– Det er viktig å huske på at kommisjonene kun har kommet med anbefalinger. Nå starter den politiske prosessen med å gjøre anbefalingene til realiteter. I denne prosessen er det utrolig viktig at næringslivet engasjerer seg, gir høringsinnspill, og deltar i den offentlige debatten, sier Johannessen.

Rapportene er på mange hundre sider, og beskriver et stort beredskapsfelt. Omfanget og kompleksiteten kan virke avskrekkende, men Johannessen påpeker at rapportene er delt inn i tydelige kapitler, og at det er overkommelig å lese utdrag fra de beredskapsområdene man står nærmest.

– Disse rapportene er for viktige til å bli liggende ulest, sier han.

Næringslivets Sikkerhetsråd vil utarbeide et høringssvar, og bidra aktivt til å finne løsninger på utfordringene kommisjonene peker på.

– Jeg oppfordrer bedriftene til å gi oss innspill og tilbakemelding, slik at vi klarer å formidle et overordnet og komplett høringssvar, avslutter Johannessen.Leverandører
Tilbake til toppen