SecurityWorldMarket

07-10-2022

Ny vejledning styrker brandsynsområdet

Beredskabsstyrelsen har med tæt inddragelse af de kommunale redningsberedskaber udarbejdet en ny vejledning til brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsens nye brandsynsvejledning er primært skrevet som en hjælp og støtte til de medarbejdere ved de kommunale redningsberedskaber, som foretager brandsyn – og er således med til at give det samlede brandsynsområde et løft.

Reglerne på brandsynsområdet ændrede sig ved årsskiftet, da Beredskabsstyrelsen udstedte en ny bekendtgørelse om brandsyn, som trådte i kraft d. 1. januar 2022, hvor visse af de driftsmæssige forskrifter/krav blev overflyttet fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen.

Beredskabsstyrelsen har derfor på den baggrund udsendt en ny vejledning til brandsynsbekendtgørelsen, hvor ikke mindst repræsentanter fra de kommunale redningsberedskaber og Danske Beredskaber har bidraget væsentligt til udarbejdelsen af vejledningen.

Brandsynsvejledningen er opbygget i to dele. Første del består af uddybninger og forklaringer m.v. til hver paragraf i brandsynsbekendtgørelsen. Anden del af brandsynsvejledningen beskæftiger sig med visse centrale emner/spørgsmål, som vedrører brandsyn, herunder emner som har grænseflader til andre myndigheders lovgivning.

Vejledningen kan ifølge Beredskabsstyrelsen med fordel også læses af såvel de kommunale bygningsmyndigheder som af ejerne/brugerne af de brandsynsobjekter, som der gås brandsyn på.Leverandører
Tilbage til toppen