SecurityWorldMarket

19-04-2024

Bosch: Fra sikkerhed til trafikstyring

Intelligent trafikstyring og optælling og klassificering af køretøjer er eksempler på ”beyond security” sikkerhedsløsninger fra Bosch.

Bosch er stærkt forbundet med intelligent kameraovervågning, som med AI-analyse er blevet endnu mere kraftfuld, og som kan håndtere flere og flere opgaver, ikke mindst dem, der ligger uden for sikkerhedsområdet.
Securityworldmarket.com har interviewet Johan Elliott, Business Development Manager hos Bosch Security, for at høre om disse "beyond security"-løsninger.

Når Johan Elliot bliver spurgt om, hvad kunderne værdsætter mest, når de efterspørger tjenester ud over det rent sikkerhedsmæssige, er svaret hverken workfloweffektivitet, bæredygtighed eller omkostningsbesparelser.

- Kunder vil have ROI, investeringsafkast. Det kører jo ikke kun på et sikkerhedsbudget. Stadig flere er villige til at betaler for avanceret teknologi, og for at det kan blive en forretning, kræves der en pålidelig løsning, som økonomisk er mere fordelagtig end eksisterende og andre konkurrerende løsninger, siger han.

Intelligent trafikkontrol

Et område ud over sikkerheden, hvor Bosch er veludstyret, er ITS, dvs. intelligente trafikkontrolsystemer. Ikke mindst siden den selvkalibrerende analysesoftware IVA Pro Traffic blev lanceret sidste år.

- I dag er brugen af flere separate sensorer standard i trafiksammenhænge. For eksempel bruges radar til hastighedsmåling og til at kontrollere fartskilte. Men med vores Bosch IVA Pro Traffic-software i ét kamera kan de erstattes, kommenterer Johan Elliot.

Høj pålidelighed

Bosch IVA Pro Traffic-softwaren gør det fx muligt for kameraet at registrere og reagere på et stillestående køretøj, en person på vejbanen, et køretøj, der kører i den forkerte retning eller et køretøj, der krydser en ubrudt linje. Men hvor pålidelig er teknologien?

- Pålideligheden i disse tilfælde er målt til over 97 procent, slår Elliot fast.

Måling af trafikstrømme

Et andet eksempel på anvendelse af Boschs analyseløsninger er optælling og klassificering af forskellige køretøjer, der kan bruges til big data for bedre at forstå trafikstrømme.

- Med de indsamlede data om belastningen på vejene kan man effektivt planlægge vejvedligeholdelsen, siger Johan Elliott.

No-go zoner

Ved hjælp af videoanalysen kan Bosch også overvåge, hvad Johan Elliott kalder no-go-zoner. Det betyder, at det intelligente kamera kan registrere fodgængere, der kommer ind på et aktuelt forbudt område, for eksempel hvor arbejdsmaskiner er aktive.

- Derudover giver analysen mulighed for at bruge selvlærte detektorer, som kan bruges til at varsle status på barrierer, broer og forskellige industrielle applikationer.

Tidlig opdagelse af brand

At intelligente kameraer kan bruges til mange ting, bekræftes af de utallige anvendelsesområder, som Bosch-løsninger bliver brugt til. Et banebrydende produkt, da det blev lanceret i 2016, er Aviotec. Det er en kameradetektor til tidlig detektering af brand, det vil sige flammedannelse og røg, som modtog en Detektor International Award i lanceringsåret.

- Algoritmen til denne type detektion er i den absolutte top i præstationssammenligninger.

Omkostningsbesparelser

Johan Elliott understreger, at sikkerhedsteknik kan tjene mange formål og bidrage til omkostningsbesparelser.

– Hændelsesstyrede kameraer kan helt klart reducere behovet for medarbejdere på stedet. Dagens kameraer er designet til multitasking. Videoen er primært for sikkerhedens skyld, mens datasamlingen kan tjene mange formål, siger han.

Understøtter bæredygtighedsmål

En anden fordel ved den smarte teknologi er, at den kan bidrage til bæredygtighedsmål.

- Fjernbetjening og smarte kameraer og sensorer betyder færre transporter og dermed reduceret kuldioxidudledning.

Proaktiv teknologi

Som en virksomhed med speciale i intelligente kameraløsninger baseret på AI-analyse er Bosch godt rustet til at imødekomme mange andre kundebehov end blot dem, der er direkte relateret til sikkerhed. Johan Elliot understreger, at nutidens intelligente teknologi muliggør proaktive løsninger på en måde, som ikke var mulig før.

- Sensorerne kan skabe troværdige scenarier takket være historiske data og dermed forudsige, hvilke hændelser der kan forekomme, og hvornår de opstår. Ud fra det kan vi skabe løsninger. Power to predict, som vi siger hos Bosch.Leverandører
Tilbage til toppen